Wierzchowska Anna dr hab.

Wierzchowska Anna

dr hab. Anna Wierzchowska – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW w Katedrze Prawa i Instytucji UE; od 2000 r. sekretarz naukowy Komitetu Nauk Politycznych PAN; od 2012 r. także członek specjalista KNP PAN; członek redakcji Przeglądu Europejskiego; uczestniczka wymiany nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus oraz wykładowczyni podczas szkoleń dla kandydatów na urzędników UE-EPSO; wygłaszała referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych, między innymi w Nikozji; wykonawca i współwykonawca projektów badawczych MNiSW; w ramach propagowania wiedzy z dziedziny nauk politycznych prowadziła wykłady dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz dla MCDN.

Zainteresowania badawcze

Proces integracji europejskiej, w tym badania nad systemem instytucjonalnym UE; współczesna demokracja i jej dylematy.

Dydaktyka

Prawo europejskie; wstęp do prawa europejskiego, procesy integracji europejskiej w Europie; Instytucje Unii Europejskiej, teoria i praktyka demokracji europejskiej; prowadzi zajęcia także w języku angielskim.

Jednostka

Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

A. Wierzchowska, Wpływ modernizacji i kryzysu na dynamikę zmiany w Unii Europejskiej, Warszawa, 2016.

A. Wierzchowska, Democracy in the postnational world, [w:] The Processes of Transnational Governance, (red.) A. Rothert, Warszawa, 2014, s. 36-49.

A. Wierzchowska, Działania i stanowiska Parlamentu Europejskiego VIII kadencji wobec kwestii ustrojowych UE, [w:] Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, (red.) A. Nitszke, J. Węc, Kraków, 2019, s. 37-58.

 

X