Obsługa studentów:

Wszelkie sprawy studenckie prosimy zgłaszać pod adresem: swi.wnpism@uw.edu.pl

Maria Grzybowska
tel: 22 55 20 263
mgrzybowska@uw.edu.pl

Gmach Audytoryjny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
pokój nr 109, 1 piętro, wejście A

Marcin Milczarek
tel: 22 55 20 263
m.milczarek@uw.edu.pl

Gmach Audytoryjny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
pokój nr 109, 1 piętro, wejście A

Serwerownia, dział techniczny:

Mariusz Białkowski
mbialkowski@uw.edu.pl

Gmach Audytoryjny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
pokój nr 104, 1 piętro, wejście A
Pracownik zajmuje się sprawami technicznymi niezwiązanymi z USOS.

Koordynatorzy ds. USOS w Instytutach WNPiSM

Koordynatorzy instytutowi są odpowiedzialni głównie za ofertę przedmiotów w USOS.
Instytut Europeistyki – (21050000) – dr Jarosław Szczepański j.w.szczepanski@uw.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych (21020000) mgr  Valentina Prudskaya v.prudskaya@uw.edu.pl
Instytut Polityki Społecznej (210300000) dr Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka a.zubrzycka@uw.edu.pl
Instytut Stosunków Międzynarodowych (21040000) mgr Barbara Regulska-Ingielewicz b.regulska@uw.edu.pl - w trakcie zwolnienia lekarskiego

Kierownik Sekcji:

mgr Maciej Dąbrowski
tel: 22 55 22 931

maciej.dabrowski@uw.edu.pl

Gmach Audytoryjny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
pokój nr 110, 1 piętro, wejście A

Dyżury sekcji:

Poniedziałek 14:00 - 16:00
Wtorek 13:00 - 15:00
Środa 13:00 - 15:00
Czwartek 10:00 - 14:00
Piątek - praca wewnętrzna

Pracownicy proszeni są o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania.
Wszelkie sprawy pracownicze prosimy zgłaszać po adresem: pracownicy.swi.wnpism@uw.edu.pl