Obsługa studentów:

Wszelkie sprawy studenckie prosimy zgłaszać pod adresem: swi.wnpism@uw.edu.pl

Maria Grzybowska (w trakcie urlopu)
tel: 22 55 20 263
mgrzybowska@uw.edu.pl

Gmach Audytoryjny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
pokój nr 109, 1 piętro, wejście A

Marcin Milczarek
tel: 22 55 20 263
m.milczarek@uw.edu.pl

Gmach Audytoryjny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
pokój nr 109, 1 piętro, wejście A

mgr Valentina Prudskaya
tel: 22 55 20 263
v.prudskaya@uw.edu.pl
Gmach Audytoryjny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
pokój nr 109, 1 piętro, wejście A

Serwerownia, dział techniczny:

Mariusz Białkowski
mbialkowski@uw.edu.pl
Pracownik nie zajmuje się sprawami związanymi z USOS.

Gmach Audytoryjny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
pokój nr 104, 1 piętro, wejście A

 

Kierownik Sekcji:

mgr Maciej Dąbrowski
tel: 22 55 22 931

maciej.dabrowski@uw.edu.pl

Gmach Audytoryjny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
pokój nr 110, 1 piętro, wejście A

Dyżury sekcji:

Poniedziałek 14:00 - 16:00
Wtorek 13:00 - 15:00
Środa 13:00 - 15:00
Czwartek 10:00 - 14:00
Piątek - praca wewnętrzna
Sobota - 9:00 - 13:00 (wyłącznie w terminach zjazdów studiów zaocznych)

Pracownicy proszeni są o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania.
Wszelkie sprawy pracownicze prosimy zgłaszać po adresem: pracownicy.swi.wnpism@uw.edu.pl