Seminarium naukowe, pt. Nic nie pozostaje takie samo? Zmiany w systemach partyjnych w państwach Europy

Mroczka Kamil dr
Dr Kamil Mroczka został członkiem Rady Programowo-Naukowej czasopisma „Bezpieczny Bank”
Listopad 12, 2020
Spotkanie online z Prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia prof. Sławomirem Żółtkiem
Listopad 13, 2020

W imieniu Pana prof. dr. hab. Jacka Wojnickiego, Kierownika Katedry Systemów Politycznych WNPiSM UW oraz dr Małgorzaty Kaczorowskiej bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w seminarium naukowym Katedry Systemów Politycznych, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 r. (piątek), pt. Nic nie pozostaje takie samo? Zmiany w systemach partyjnych w państwach Europy. Będzie to już drugie wydarzenie z rozpoczętego w bieżącym roku cyklu spotkań naukowych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, organizowanych przez Katedrę Systemów Politycznych WNPiSM UW.

Tematem naszego spotkania będą zmiany i procesy zachodzące w partiach politycznych i systemach partyjnych wybranych państw Europy Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej.  Ideą seminarium jest wymiana myśli w gronie naukowców zajmujących się tematyką systemów partyjnych. Celem spotkania jest integracja polskiego środowiska politologicznego na kanwie dyskusji naukowej. Tym samym istotne jest, by w spotkaniu wzięli udział w roli panelistów i uczestników dyskusji badacze z krajowych ośrodków naukowych, którzy będą dyskutować o nowych trendach, podziałach społecznych i zmianach dokonujących się współcześnie w partiach i systemach partyjnych państw europejskich.

Z  uwagi na trwające ograniczenia związane z pandemią nasze seminarium odbędzie się tym razem w formie zdalnej (online), przy wykorzystaniu platformy Google Meet w godz. 10:00-14:30.  Połączymy się przez link: meet.google.com/qzk-icma-znv. Wystarczy tylko kliknąć w link, by wziąć udział w seminarium.

20 listopada 2020 r. (piątek), w godz. 10:00-14:30 
Link do seminarium: meet.google.com/qzk-icma-znv.
X