Semestr zimowy


Europeistyka, stacjonarne I stopnia (profil ogólny)

1 rok

2 rok

3 rok

Europeistyka, stacjonarne II stopnia (profil ogólny)

1 rok

2 rok

Europeistyka, stacjonarne I stopnia (profil praktyczny)

1 rok

2 rok

3 rok

Semestr letni


Europeistyka, stacjonarne I stopnia (profil ogólny)

1 rok

2 rok

3 rok

Europeistyka, stacjonarne II stopnia (profil ogólny)

1 rok

2 rok

Europeistyka, stacjonarne I stopnia (profil praktyczny)

1 rok

2 rok

3 rok