Uwaga!

Studenckie Granty Badawcze. Do 19 listopada 2018 r. każdy uczestnik seminarium licencjackiego lub magisterskiego (na ostatnim roku studiów) na WNPiSM może złożyć wniosek o przyznanie krótkoterminowego grantu badawczego na realizację badań na potrzeby pracy dyplomowej. Szczegóły tutaj (link). Potrzebne arkusze:

 1. Wniosek
 2. Opinia opiekuna
 3. Zgoda opiekuna
 4. Oświadczenie wnioskodawcy
 5. Karta oceny
 6. Sprawozdanie
 7. Opinia opiekuna do sprawozdania

Please note!

Student Research Grants.

By 19 November 2018 every student of an undergraduate or graduate seminar (in the last year of studies) at WNPiSM may submit an application for a short-term research grant to fund research needed to complete the diploma thesis. See the details here (link).

The following documents are required:

Documents in English:

 1. Application
 2. Supervisor's opinion
 3. Supervisor's Consent
 4. Declaration
 5. Assessment Sheet
 6. Raport
 7. Scientific Supervisor’s Opinio on implementation of the Student Research Grant

Koordynator Studenckich Grantów Badawczych:

 

dr Janina Petelczyc (j.petelczyc@uw.edu.pl)