Program Erasmus+ dla studentów

Wszelkie bieżące informacje dot. programu znajdą Państwo w aktualnościach oraz poniżej.

Dla studentów

Koordynator wyjazdów studentów na wymianę Erasmus+ (studia i praktyki)

Pełnomocnik ds. programu Erasmus+

mgr Tymoteusz Kraski

Biały pasek oddzielający
X