Program Erasmus+ dla studentów

Wszelkie bieżące informacje dot. programu znajdą Państwo w aktualnościach oraz poniżej.

Dla studentów

  Zasady wyjazdów 2020-2021 (Opublikowano 13.01.2020 r.)

  Harmonogram rekrutacji 2020-2021 (Opublikowano 13.01.2020 r.)

  Ogólne zasady Uniwersytetu Warszawskiego (Opublikowano 13.01.2020 r.)

  Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji 2020-2021 (Opublikowano 13.01.2020 r.)

   Uczelnie partnerskie (lista miejsc) (Opublikowano 13.01.2020 r.)

Biały pasek oddzielający
X