Kontakt Erasmus+

Koordynator wyjazdów studentów na wymianę Erasmus+ (studia i praktyki)

Adres

Gmach Audytoryjny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
pokój nr 310, 3 piętro, wejście A

Telefon

+48 22 55 22 971

E-mail

k.boiret@uw.edu.pl

Godziny dyżurów: czwartki 11:30 – 13:00

Pełnomocnik ds. programu Erasmus+

Adres

Gmach Audytoryjny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
pokój nr 310, 3 piętro, wejście A

Telefon

+48 22 55 22 971

E-mail

anita.budziszewska@uw.edu.pl

Godziny dyżurów: poniedziałek 11.00-14.00

Luty: 3, 10, 17

Marzec: 16

Kwiecień: 6, 13

Maj: 11, 18, 25

Sekretariat: Kamila Sawicka

Godziny dyżurów: Poniedziałki, Środa, Czwartek – 9:30-16:00

Biały pasek oddzielający
X