Praktyki – program Erasmus+

Wszelkie bieżące informacje dot. programu znajdą Państwo w aktualnościach oraz poniżej.

Studenci

Student może uczestniczyć w finansowanych z programu Erasmus + praktykach studenckich (w trakcie trwania studiów) w wybranej przez siebie instytucji (student indywidulnie ustala program praktyk i przedstawia go do akceptacji koordynatorowi/kierownikowi studiów).

Warunki:

  wystarczający kapitał mobilności (max. 12 miesięcy finansowych z programu Erasmus + w ciągu cyklu studiów)
   komplet dokumentów złożonych do Biura Współpracy z Zagranicą UW (p. Dorota Wiącek)
   wyjazd powinien być zrealizowany w okresie wakacyjnym. Student może aplikować o wyjazd w trakcie roku akademickiego, pod warunkiem uzyskania zgody Dziekana ds. studenckich na Indywidualny Tryb Zaliczania (ITZ). Zgoda na ITZ nie jest automatyczna!
   minimalny okres trwania praktyk – 60 dni, maksymalny – 6 miesięcy
   kopie wszystkich dokumentów powinny być złożone do właściwej sekcji studenckiej

Przed złożeniem Trainsheep Agreement do koordynatora, student zobligowany jest uzyskać na dokumencie parafkę przedstawiciela sekcji studenckiej (rozliczenie roku, przedmiotów, brak zaległych płatności itd.). W przypadku zalegania z rozliczeniem, koordynator/dyrektor/ kierownik studiów może odmówić podpisania dokumentów wyjazdowych.

Formularze do pobrania:

Przewodnik po programie

Przewodnik krok po kroku

Zgłoszenie kandydatury studenta na praktyki zagraniczne

Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów LLP ErasmusErasmus+

Rezygnacja ze stypendium Erasmus

Learning Agreement for Traineeships – z komentarzami

Learning Agreement for Traineeships

Rezygnacja ze stypendium Erasmus

Pozostałe potrzebne dokumenty i informacje znajdują się na stronie BWZ UW

Absolwenci

Student może uczestniczyć w finansowych z programu Erasmus + praktykach absolwenckich (po zakończeniu studiów) w wybranej przez siebie instytucji (student indywidualnie ustala program praktyk i przedstawia go do akceptacji koordynatorowi/kierownikowi studiów).

Warunki:
  wystarczający kapitał mobilności (max. 12 miesięcy finansowych z programu Erasmus + w ciągu cyklu studiów)
  komplet dokumentów złożonych do Biura Współpracy z Zagranicą UW (p. Dorota Wiącek) przed obroną (!)
   wyjazd powinien być zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów
  kopie wszystkich dokumentów powinny być złożone do właściwej sekcji studenckiej

Przed złożeniem Trainsheep Agreement do koordynatora, student zobligowany jest uzyskać na dokumencie parafkę przedstawiciela sekcji studenckiej (rozliczenie roku, przedmiotów, brak zaległych płatności itd.). W przypadku zalegania z rozliczeniem, koordynator/dyrektor/ kierownik studiów może odmówić podpisania dokumentów wyjazdowych.

Formularze do pobrania

Wszystkie aktualne formularze dot. programu znajdują się TU
Więcej informacji TU

X