Prace remontowo-budowlane w Gmachu Audytoryjnym WNPiSM UW
Wrzesień 10, 2019

Zapytanie ofertowe na catering w ramach projektu
Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce

Całość zapytania: specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz ofertowy: formularz

Otwarcie ofert: protokół otwarcia ofert

Wybór oferty: protokół wyboru oferty

X