mgr Karolina Maria Matusiak
Styczeń 27, 2020
Zarządzenie Rektora w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego
Luty 10, 2020

PRZEWODNICZĄCA i RADA NAUKOWA DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  zawiadamiają, że  w dniu  26 lutego  2020 r. o godz. 13.00 w sali nr 303, III piętro, Gmach Audytoryjny WNPiSM (Collegium Politicum, Kampus Główny UW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej  mgr Karoliny Marii Matusiak nt. Federalna polityka regulacji powszechnego prawa dostępu do broni palnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki (2001-2012).

Promotor:

Recenzenci:   Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki, UMCS

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki:  nauki społeczne
Dyscyplina naukowa: nauki o polityce – wg nowej klasyfikacji –  nauki o polityce i administracji

Praca do wglądu  znajduje się w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, I piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na internetowej stronie Wydziału.

X