Zawiadomienie – mgr Jolanta Sierańska
Październik 23, 2019

 DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  zawiadamiają, że  w dniu  6 listopada  2019 r.   o godz. 13.00  w sali nr 303, III piętro, Gmach Audytoryjny WNPiSM (Collegium Politicum, Kampus Główny UW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej  mgr Ping Feng nt. China’s Foreign Policy towards Central Eastern European States after 1949.

 

Promotor: Prof. dr hab. Jacek Wojnicki

Promotor pomocniczy: Dr Łukasz Zamęcki
Recenzenci:   Prof.  UMCS  dr hab. Agata W. Ziętek

Prof. UAM dr hab. Maciej  Walkowski

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki:  nauki społeczne
Dyscyplina naukowa: nauki o polityce – wg nowej klasyfikacji –  nauki o polityce i administracji

Praca do wglądu  znajduje się w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, I piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na internetowej stronie Wydziału.

X