Jakubowski Wojciech

prof. dr hab. Wojciech Jakubowski – Professor (2015), scholar at the Faculty of Political Science and International Studies at the University of Warsaw, Head of the Chair of Political History. He served as member of the Political Science Committee at the Polish Academy of Sciences for the 2016-2020 term. He is also member of the Polish Ethnological Society and Polish Society of Law on Religion. International cooperation: Bishkek Humanities University (2012-2016), veduščij naučnyj sotrudnik at the National Academy of Sciences of the Republic of Kyrgyzstan, Institute of Philosophy and Political-Legal Research (2011–2016).

Research interests

History of political institutions, Catholic episcopology

Unit

Department of Political History

Recent publications:

W. Jakubowski, Wakans Stolicy Apostolskiej w 2013 roku. Wybrane zagadnienia ustrojowo-historyczne, Warszawa, 2013.

W. Jakubowski, Polityka i psychiatria. Maurycy Urstein i spór o Eligiusza Niewiadomskiego, Olsztyn, 2015. [wybór i opracowanie M. Jabłonowski, W. Jakubowski]; wyd. II poszerzone, Olsztyn, 2016.

A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, red. nauk cyklu, Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych,

tom I, część I: Teoria-instytucje-procesy, Warszawa, 2018.

[red. nauk. K.A. Wojtaszczyk, S. Sulowski, W. Jakubowski];

tom I, część II: Polityczna organizacja społeczeństwa, Warszawa, 2018.

[red. nauk. K.A. Wojtaszczyk, S. Sulowski, W. Jakubowski];

tom II: Współczesne systemy rządów, Warszawa, 2017.

[red. nauk. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, P. Załęski]

tom III: System rządów w Polsce (Tradycje i współczesność), Warszawa, 2017.

[red. nauk. K.A. Wojtaszczyk, E.M. Marciniak, W. Jakubowski]

tom IV: System rządów w Polsce (Instytucje polityczne w latach 1989–2018), Warszawa, 2018.

[red. nauk. K.A. Wojtaszczyk, E.M. Marciniak, W. Jakubowski].

X