Department of Strategic Studies and International Security

plen

DEPARTMENT OF STRATEGIC STUDIES AND INTERNATIONAL SECURITY

Research areas:

The department’s area of ​​interest consists of processes, phenomena, relations, and events which create the international security environment. We pay special attention to the probability of wars, conflicts, and other situations of the use of force as well as non-military forms of violence in international relations. The policy of great powers as well as state and non-state actors willing to use force is also the subject of research and analysis. Legal and institutional conditions for security and the use or prohibition of the use of force are an important part of this area of research. This also applies to arms reduction and control. We pay more and more attention to non-military aspects of security, especially to energy and climate ones. A concurrent area of research is Polish foreign and security policy, including the geopolitical conditions of the Polish and European security. As the name of the department denotes (the name was an effect of the transformation of the department of strategic studies existing since the beginning of the 1990s), the heart of the department’s identity is the reflection on the strategy, the scope of strategic studies, and security studies as well as their place in the science of international relations and more broadly also in science about politics.

Institutional cooperation

The base of the Department’s institutional cooperation is the Consortium of Academic Institutions of Strategic (and Security) Studies, established in 2017 by the then Department of Strategic Studies together with units from the Jagiellonian University and Adam Mickiewicz University. The main areas of interest of the Consortium include in particular the analysis of the role of the military factor (and other forms of confrontation) in the process of the evolution of the international order and the effectiveness of institutional instruments for maintaining international security. Annual meetings in the form of plenary conferences and numerous ad hoc events – debates, discussions, and seminars are organized by the Consortium. It also serves as a forum for the exchange of information on the research activity of the involved entities. 

The Department also cooperates with the Krzysztof Skubiszewski Foundation, organizing, inter alia, annual scientific symposia, a competition for the best master’s thesis on Polish foreign policy as well as publishing initiatives (such as the collective publication “Krzysztof Skubiszewski’s Heritage in the Foreign Policy of the Republic of Poland” from 2020).

The employees of the Department individually cooperate with public life institutions, are members of the program councils of foundations and associations, perform advisory functions (e.g. in the Senate of the Republic of Poland), and prepare expert opinions ordered by such institutions.

Selected publications:

  Zespół pod kierunkiem Romana Kuźniara wydaje Rocznik Strategiczny (istniejący od 1996 r.) a w tym roku wyjdzie jego 26 wydanie.

  Roman Kuźniar et al., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wyd. II zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66470-46-0

  Agnieszka Bieńczyk –Missala, Roman Kuźniar, Dziedzictwo Krzysztofa Skubiszewskiego w polityce zagranicznej RP, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020 ISBN 978-83-66470-59-0

  Roman Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki. Warszawa 2005, 2007.

  Roman Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa 2011.

  Roman Kuźniar Porządek międzynarodowy. Perspektywa ontologiczna. Warszawa 2019.

  Patrycja Grzebyk, Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018

  Patrycja Grzebyk, Authorising Attacks in Response to Terrorist Attacks, w: George Ulrich, Ineta Ziemele (red.), How International Law Works in Times of Crisis, Oxford University Press, Oxford 2019, s. 21-39, ISBN 978-0-19-884966-7

  Patrycja Grzebyk, Rafał Tarnogórski (red.), Siła prawa zamiast prawa siły. Ludwik Ehrlich i jego wkład w rozwój nauki prawa międzynarodowego oraz nauki o stosunkach międzynarodowych, PISM, Warszawa 2020

  Andrzej Szeptycki, Ukraina wobec Rosji. Studium zależności, Warszawa 2013

  Andrzej Szeptycki , Contemporary Relations between Poland and Ukraine. „The Strategic Partnership” and the Limits Thereof, seria “Studies in Politics, Security and Society”, vol. 23, Peter Lang, Berlin 2019

  Andrzej Szeptycki , Poland versus Russia: Competition in Ukraine, „East European Politics and Societies: and Cultures”, 2020, https://doi.org/10.1177%2F0888325420950803

  Madej, Reagowanie kryzysowe Sojuszu Północnoatlantyckiego [w:] W. Paruch, M. Pietraś, B. Surmacz (red.), Sojusz Północnoatlantycki w środowisku niepewności i zmiany. Dwadzieścia lat członkostwa Polski, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2020

  Madej (ed.), Western Military Interventions after the Cold War. Evaluating the Wars of the West, Routledge, London-New York  2019

  Madej, Arcs of Crises, Zones of Peace? The geography of wars, conflicts and terrorism in the twenty-first century[in:] M.W. Solarz (ed.), New Geographies of the Globalized World, Routledge, London-New York 2018

  Madej  (red.), Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2017

  A.Bieńczyk-Missala, Zapobieganie Masowym Naruszeniom Praw Człowieka. Międzynarodowe Instytucje i Instrumenty, WN Scholar 2018.

  Bieńczyk-Missala, Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 r., WUW 2004.

  Robert Kupiecki, Marek Menkiszak (eds.), “Documents Talk. NATO-Russia Relations After the Cold War”, Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2020.

  Robert Kupiecki (ed.), “Through the Eyes of a Strategist and Diplomat. The Polish-American Relations post-1918“, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2019.

  Robert Kupiecki, „NATO w polskiej perspektywie 1989-2019”, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2019.

  Pronińska Kamila (2020), The Energy Policy of Russia, or the Energy Basis of Geopoliticall Supremacy, w: T. Grosse (ed.), Fuel for Dominance. On the Economic Bases of Geopolitical Supremacy, Peter Lang, Berlin  2020, s. 261-302

  Pronińska Kamila (2012). Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, Wydawnictwo Naukowe Elipsa, Warszawa 2012, 441 s.

  Pronińska Kamila (2013). The impact of energy cooperation of Central European countries on the regional energy security and energy policy of the EU, The Natolin European Center, “Zeszyty CEN” nr 51, Warsaw 2013, 103 s.

  Pronińska Kamila (2007). Energy security: global and regional dimensions, Stockholm International Peace Research Institute, “SIPRI Yearbook 2007: Armaments, Disarmament and International Security”, Oxford University Press 2007, rozdział 6, ss. 216- 240  https://www.sipri.org/sites/default/files/YB07%20215%2006.pdf

  Piotr Śledź (2021). Europejska współpraca zbrojeniowa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021.

Scholars

Head of the Department:
prof. Roman Kuźniar

Scholars:
prof. Agnieszka Bieńczyk-Missala
prof. Patrycja Grzebyk
prof. Robert Kupiecki
prof. Marek Madej
prof. Kamila Pronińska
prof. Andrzej Szeptycki
Ridvan Bariiev
, Ph.D.
Piotr Śledź, Ph.D.

Contact

4 Żurawia Street (Room no. 406, 407)
P:+48 22 553 16 38
E: strategia.wnpism@uw.edu.pl

Office hours

Ph.D. students

Prof. A.Bieńczyk-Missala:

Abdoul Byukusenge

Prof. P.Grzebyk:

Marta Górczyńska ,

Maciej Grześkowiak ,

Kamil Mielus

Prof. R.Kupiecki:

Bradley Shelton

Piotr Sosnowski

Prof. R.Kuźniar:

Muzzafer Kural,

Maciej Zajączkowski

Prof. M.Madej:

Munyayiwashe Shumba

Prof. K.Pronińska:

Mateusz Dąbrowski

Prof. A.Szeptycki:

Olga Bogorodetska,

Aleksandra Listkiewicz,

Harutyun Voskanyan

X