Department of Diplomacy and International Institutions

plen

DEPARTMENT OF DIPLOMACY AND INTERNATIONAL INSTITUTIONS

Research areas

Widely understood research in the areas of contemporary diplomacy and international institutions (especially the UN, the EU, and the Council of Europe). The department coordinates and co-creates the specialization of modern diplomacy as part of the second-cycle studies in the field of international relations.

Specific research areas:

 • diplomatic and consular law
 • areas of modern diplomacy, especially the issues of public diplomacy
 • issues related to the functioning of contemporary institutions and international organizations, including relations between international organizations
 • issues related to European integration, issues related to the functioning of the common foreign and security policy of the EU, external relations of the European Union
 • issues related to international cultural relations, in particular the activities of international organizations in the field of culture, and the cultural policy of the Council of Europe
 • the foreign policy of selected countries and bilateral relations, in particular: German foreign policy, Polish-German relations; Spanish foreign policy, Polish-Spanish relations
 • history of Latin America and the Caribbean, international relations in the Western Hemisphere; culture, diplomacy, and law in the western hemisphere
 • international relations in the post-Soviet area, Russia’s internal and foreign policy, energy policy of Russia, European and international economic law
 • neutral countries in international relations,
 • Australia in international relations
 • forced migrations (refugees and IDPs); transitional justice; non-governmental organizations; theoretical issues related to the diffusion and internalization of standards in the international community
 • theory and methodology of studying international relations; Potentometry, geopolitics, strategic studies; Security economics; Praxeology and management

Institutional cooperation

Selected institutions with which the Department cooperates scientifically, didactically, and organizationally:

Permanent Mission of the Republic of Poland to the United Nations Office in Geneva

University of Geneva

University of Zurych

University of Bonn

HumanDoc Foundation

Univesidad CEU San Pablo do Madrid

 

Scholars

Head of the Department:
prof. Dariusz Popławski

Scholars:
prof. Marcin Florian Gawrycki
prof. Mirosław Sułek
Anita Budziszewska, Ph.D.
Sylwester Gardocki, Ph.D.
Dorota Heidrich, Ph.D.
Karina Marczuk, Ph.D.
Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, Ph.D.
Joanna Sapieżko-Samordak, Ph. D.
Dmytro Skrynka, Ph.D.
Joanna Starzyk-Sulejewska, Ph.D.
Szymon Kardaś, Ph.D.
Paula Marcinkowska, Ph.D.
Marta Nowak, M.A.

Contact

4 Żurawia Street (Room no. 419, 420, 421)
P: +48 22 553 16 35
E: dyplomacja.wnpism@uw.edu.pl

Office hours

Selected publications:

D. Popławski, Foundations of the Good Neighbourhood Policy of the Republic of Poland, [w:] K.P. Marczuk (red.), Good Neighbourhood Treaties of Poland: Political, Security and Social Relations, Cham: Palgrave Macmillan 2019, s. 9-23.

D. Popławski, The Role of Good Neighbourhood Treaties in Polish Foreign Policy, [w:] Małgorzata Mizerska-Wrotkowska José Luis Orella Martínez ed., Poland and Spain – Border Countries of the European Union, Schedas Madrid 2021

D. Popławski, Neutrality in Austria’s Foreign and Security Policy after the Cold War, Studia Europejski”, 2/2020.

F. Gawrycki, Historia Małych Antyli, Warszawa, 2019.

F. Gawrycki, Historia Trynidadu i Tobago, Warszawa, 2019.

F. Gawrycki, Historia Malwinów/Falklandów, Warszawa, 2018.

M. Sułek, Łukasz Kiczma, Potęga państw 2020. Rankingi potęgometryczne, Powermetric Research Network, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2020.

M. Sułek, Ł. Kiczma, National Power Rankings of Countries 2020, Powermetric Research Network, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warsaw 2020.

M. Sułek, Measurement of nationalpower – a powermetric model, „Przegląd Geopolityczny” 2020, nr 32.

D. Heidrich, Mechanizmy sprawiedliwości okresu przejściowego w stosunkach międzynarodowych: studium przypadku Kosowa, Warszawa, 2019.

D. Heidrich, J. Nakonieczna-Bartosiewicz, Współczesne wyzwania w zakresie ochrony uchodźców w Unii Europejskiej i w Australii, [w:] Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka, (red.) H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek, Lublin, 2018, s. 203-226.

D. Heidrich, J. Nakonieczna-Bartosiewicz, Analiza wpływu i znaczenia aktorów transnarodowych poprzez model bumerangu: studium przypadku działań Amnesty International wobec kryzysu migracyjnego w Europie, “Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, 2017 nr 4, s. 109-133.

J. Starzyk-Sulejewska, M. Haliżak, T. Łoś-Nowak, A. Potyrała, (red.), Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918 – 2018, Warszawa, 2019.

J. Starzyk-Sulejewska, The maindeterminants of the EuropeanUnion’s influence in the United Nations, [w:] Global Politics in the 21st Century: BetweenRegionalCooperation and Conflict, (red.) A. Mania, M. Grabowski, T. Pugacewicz, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2019, s. 235-256.

J. Starzyk-Sulejewska, Ewolucja stosunków między Unią Europejską i ASEAN, “Stosunki Międzynarodowe”, 2018 nr 4, s. 23-47.

K.P. Marczuk,  (2019), Good Neighbourhood Treaties of Poland: Political, Security and Social Relations. Cham: Palgrave Macmillan. doi: 10.1007/978-3-030-12615-5

K.P. Marczuk, Modern Diplomats as Civil Servants: Capabilities, Competencies, and Education – A Case Study of the Foreign Service in Poland. In H. Sullivan, H. Dickinson, H. Henderson H. (Eds.), The Palgrave Handbook of the Public Servant. Cham: Palgrave Macmillan. (First online). doi: 10.1007/978-3-030-03008-7_42-1

K.P. Marczuk, Hyelim Lee, S. Głuch (2021), Distant Partners: The Coverage of the Koreas in Poland, Journal of Contemporary Eastern Asia (forthcoming).

M. Mizerska-Wrotkowska, J.L. OrellaMartínez (red.), Poland and Spain – BorderCountries of the European Union, Schedas, Madrid 2021.

M. Mizerska-Wrotkowska, Polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1788-1986: od marginalizacji do integracji, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2019.

M. Mizerska-Wrotkowska, Las seccionesbilingüescomoherramientaimportante en la promoción de la lengua y la culturaespañola en Polonia, “Aportes. Revista de Historia Contemporánea” nr 95/2017, año XXXII (n°3), s. 7-45.

S. Gardocki (red.), Problemy polityczne i społeczne współczesnej Azji, Warszawa, 2017.

S. Gardocki (red.), Partnerzy, rywale: współpraca i rywalizacja państw azjatyckich, Warszawa, 2018.

S. Gardocki, R. Ożarowski (red.), Religion, Society and EconomicIssues in the Islamic World, Gdańsk, 2017.

P. Marcinkowska, The EU as a Global Player in Times of Crises – Challenges and Limitations, [w:] Global Politics in the 21st Century. BetweenRegionalCooperation and Conflict, (red.) A. Mania, M. Grabowski, T. Pugacewicz, Berlin, 2019, s. 257-272.

P. Marcinkowska, Problemy bezpieczeństwa w sąsiedztwie UE-implikacje dla Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, [w:] Meandry współczesnego bezpieczeństwa. Między regionalizacją a globalizacją, (red.) A. Gruszczak, Kraków, 2018, s. 53-63.

P. Marcinkowska, Rola WPZiB w ramach stosunków zewnętrznych UE w kontekście polityki Unii wobec państw sąsiedzkich, [w:] Badanie polityki zagranicznej państwa. Wymiar europejski, (red.) M. Pietrasik, J. Ciesielska-Klikowska, S. Kosmynka, Warszawa, 2017, s. 171-186.

Sz. Kardaś, R. Dragneva, L. Delcour, M. Jaroszewicz, C. Ungureanu, How Bilateral, Regional and International RegimesShape the Extent, Significance and Nature of Interdependencies, “EU-Strat Working Paper”, 2018 nr 8.

Sz. Kardaś, Znaczenie członkostwa w UE dla bezpieczeństwa energetycznego RP, „Sprawy Międzynarodowe”, 2018 nr 3, s. 243-260.

Sz. Kardaś, NordStream 2 w polityce energetycznej Rosji, „Sprawy Międzynarodowe”, 2018 nr 4, s. 93-111.

A. Budziszewska, From culturalization of humanrights law to the right to the culture, [w:] Human rights: actuality and newperspectives, (red.) B. Miudo, Portugalia, 2015, s. 43-54.

A. Budziszewska, H.Schreiber, W stronę prawa do kultury, [w:] Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego. 60 lat Konwencji haskiej i 15 lat jej protokołu II, (red.) E. Mikos-Skuza, Warszawa, 2015, s. 63-85.

A. Budziszewska, A. Bógdał-Brzezińska, Tożsamość narodowa I międzynarodowa w kontekście polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Ujęcie konstruktywistyczne, “Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 2011 nr 4, s. 124-141.

Matura z wos-u coraz bliżej, dlatego z ogromną radością ogłaszamy kolejną edycję „WNPiSM uczy WOS-u nocą”. Jest to jedyny w swoim rodzaju maturalny kurs wos-u, który organizujemy już 16 raz!

Dwudniowy kurs obejmujący wszystkie najważniejsze tematy pozwoli Ci na szybką i efektywną powtórkę materiału przed egzaminem.

Unikatowa możliwość wieczorno-nocnej nauki na kampusie głównym, z pewnością dodatkowo zmotywuje Cię do nauki i stworzy niepowtarzalną atmosferę!

Kto będzie obecny?

 • Wykładowcy WNPiSM UW o europejskiej renomie powtórzą z Wami najważniejsze zagadnienia potrzebne na maturze z WOS-u
 • Spotkacie się z przedstawicielami Samorządu Studentów, którzy wprowadzą Was w studencki klimat

Miejsce kursu:

 • Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus centralny UW)

Termin:

 • 23.04.2024 20:00-02:00
 • 24.04.2024 20:00-02:00

UWAGA – OBOWIĄZUJE REJESTRACJA!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY WKRÓTCE

X