Department of Law and Institutions of the European Union

plen

DEPARTMENT OF LAW AND INSTITUTIONS OF THE EUROPEAN UNION

Research areas

 • the legal and institutional dimension of the functioning of the EU;
 • balance and imbalance in the EU institutional system;
 • a Member State in the legal and institutional system of the EU;
 • state and non-state actors in the EU;
 • the role of political communication in the functioning of the EU institutions;
 • EU institutions towards the Eastern Partnership policy;
 • European policy of the Visegrad Group countries.
Selected publications:

K.A. Wojtaszczyk, Integracja europejska z perspektywy polskiej racji stanu, [w:] Racja stanu Polski w Unii Europejskiej, red. S. Domaradzki, V. Zheltovskyy, Warszawa 2020, Aspra-JR.

K.A. Wojtaszczyk, Problemy warsztatowo-metodologiczne w ubieganiu się o stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o polityce, [w:] Studia metodologiczne z nauk społecznych, red. J. Sielezin, Wrocław 2018, Arboretum.

  P. Tosiek, The Prospects for Institutional Reforms of the European Union: a Liberal Intergovernmentalist Perspective, “Serbian Political Thought” 2020, t. 68, nr 2, s. 141-163.

  P. Tosiek, Member State in the Decision-Making System of the European Union. The Example of Poland, Lublin 2018, Wydawnictwo UMCS.

J.F. Czub, The Influence of Populism on the Development of Non-State Actors in the European Union, “Serbian Political Thought” 2020, t. 70, nr 4, s. 27-43.

J.F. Czub, Hybrydowy model funkcjonowania grup interesu w Unii Europejskiej, Warszawa 2018, Aspra-JR.

T. Kownacki, Parlament Europejski jako przedmiot badań naukowych, [w:] Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, red. A. Nitszke, J.J. Węc, Kraków 2019, Księgarnia Akademicka.

  I.Popiuk-Rysińska, Komisja Europejska – między administrowaniem a polityzacją, [w:] Integracja, polityka zagraniczna, praworządność. Wyzwania dla Polski współczesnej, red. E. Mreńca, Warszawa 2019, Vizja Press.

I. Popiuk-Rysińska, Kwestie suwerenności Polski w organizacjach międzynarodowych, “Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2018, nr 1, s. 133-161.

P.Wawrzyk, Sądy cywilne w procesie integracji europejskiej, Warszawa 2011, Aspra-JR.

A.Wierzchowska,Działania i stanowiska Parlamentu Europejskiego VIII kadencji wobec kwestii ustrojowych UE, [w:] Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, red. A. Nitszke, J.J. Węc, Kraków 2019, Księgarnia Akademicka.

K. Boiret, Demokracja w wymiarze europejskim i międzynarodowym, [w:] Demokracja. Istota, idee, cele i ich realizacja, red. K. Wojtaszczyk, J. Nadolska, Ł. Zamęcki, Warszawa 2018, Aspra-JR.

S. Domaradzki, Opportunistic Legitimisation and De-Europeanisation as a Reverse Effect of Europeanisation, “Global Discourse” 2019, t. 9, nr 1, s. 221-244.

S. Domaradzki, M. Khvostova, D. Pupovac, Karel Vasak’sGenerations of Rights and the Contemporary Human Rights Discourse,“Human Rights Review” 2019, nr 20, s. 423-443.

  V. Zheltovskyy, European Integration Processes in Post-Euromaidan Ukraine: In Search for Scenarios, “Online Journal Modelling the New Europe” 2020, nr 2, s. 72-92.

V. Zheltovskyy, Self-Governance in Ukraine: Origin, Evolution and Perspectives, Pułtusk 2019, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.

Institutional cooperation:

The Department is the coordinator of the Erasmus + grant: Rediscovering “New Europe” – On-Wheels Summer School for Balkan / Central and Eastern Europe Trans-Border History and Politics, which is also implemented by:

 • Universitatea Transilvania din Brasov (Romania);
 • Sveuciliste u Zagreb (Croatia);
 • Univerzitet u Beogradu (Serbia);
 • Pax Rhodopica Foundation (Bulgaria).

The Department’s publication cooperation includes the appropriate units of the following universities:

 • European University in Kyiv (Ukraine);
 • Saint Petersburg University (Russia).

Research and conference cooperation includes the appropriate units of the following universities:

 • Adam Mickiewicz University;
 • University of Wroclaw;
 • University of Silesia;
 • University of Szczecin;
 • Catholic University of Lublin;
 • Cardinal Stefan Wyszyński University.

The research workers of the Department are members of Team Europe – European Commission Representation’s expert team in Poland.

Scholars

Head of the Department:

Piotr Tosiek

Scholars:

Konstanty Adam Wojtaszczyk
Jarosław Filip Czub
Piotr Wawrzyk, Ph.D. (vacation)
Karolina Boiret, Ph.D.
Dominika Harasimiuk, Ph.D.
Spasimir Domaradzki, Ph.D.
Vadym Zheltovskyy, Ph.D. 

Contact

3 Krakowskie Przedmieście Street
P: +48 22 552 02 34
E: prawoinstytucjeue.wnpism@uw.edu.pl

Office hours
X