Academics

Anioł Włodzimierz

prof. dr hab. Włodzimierz Anioł – Professor (2003) Ph.D. (1982) habilitation (1990)  in political science. Profesor at the University of Warsaw (1992). In 2013-2020 he served

Annusewicz Olgierd

dr hab. Olgierd Annusewicz – Doctor of humanities in the field of political science (2006), acting director of the Centre for Political Analysis UW (since 2016),

Babić Marko

dr hab. Marko Babić – Habilitated doctor in political sciences (2020), researcher and lecturer at the Department of Political Sciences and International Studies of the University

Balcerek-Kosiarz Marta

dr Marta Balcerek-Kosiarz – Ph.D. in Political Sciences (2015), researcher and lecturer at the Faculty of Political Science and International Studies of the University of Warsaw.

Balcerowicz Bolesław

Prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz generał dywizji w st. spocz. Dr hc. Akademii Wojskowej Czech oraz Akademii Woskowej Słowacji. W latach 1965-91 służył w jednostkach liniowych oraz sztabach WP; m.in. na stanowiskach dowódcy plutonu, kompanii, batalionu, pułku, dywizji. Od 1991 roku w Akademii Obrony Narodowej, w latach 2000-2003 rektor tej uczelni. Studiował w akademiach wojskowych w Warszawie, Moskwie, Rzymie. Współtwórca strategii obronnej III RP. Autor wielu prac z zakresu bezpieczeństwa, obronności, wojskowości, nauki o wojnie i pokoju. Ważniejsze odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Wielki Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Niemiec.

Bejma Agnieszka

dr Agnieszka Bejma – Doctor of Political Science (2012, with honours), Assistant Professor [Adiunkt]. Dean’s representative for the student research movement. Since 2016, member of the

Bieleń Stanisław

prof. dr hab. Stanisław Bieleń – graduate of the Faculty of Journalism and Political Sciences of the University of Warsaw (1976); employed at the Institute of International

Bieńczyk-Missala Agnieszka

dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala, prof. ucz. – full professor DSc in Political Sciences, researcher and lecturer at the Faculty of Political Science and International Studies of the

Biskup Bartłomiej

dr hab. Bartłomiej Biskup – Ph.D. in Political Sciences (2007), research and didactic worker at the Faculty of Political Science and International Studies of the University

Bodio Tadeusz

prof. dr hab. Bodio Tadeusz  – Professor in political sciences; Department’s employee since 1975; vice-chairman of the Political Science Committee of the Polish Academy of Sciences;

Bógdał-Brzezińska Agnieszka

dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska – Ph.D. in political science (2000), habilitation in political science (2016), habilitated assistant professor. She was Deputy Director for Research and International

Bokszczanin-Gołaś Izolda

dr hab. Izolda Bokszczanin-Gołaś – Ph.D. in Political Sciences (2002), habilitation (2020), research and didactic worker at the Faculty of Political Science and International Studies of

Bożewicz Marta

dr Marta Bożewicz – Ph.D. (2018), scholar at the Faculty of Political Science and International Studies at the University of Warsaw. Founder and member of “Na

Brzeziński Michał

dr hab. Michał Brzeziński –Doctor of Humanities in Political Science (2005; Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw) with a habilitation postdoctoral degree in

Budziszewska Anita

mgr Anita Budziszewska – Graduate of the European Academy of Diplomacy; Institute of International Relations of the University of Warsaw, Postgraduate Studies in International Law, Faculty

Celiński Piotr

Piotr Celiński M. Eng. – a graduate of the Faculty of Electronics and Information Technology at the Warsaw University of Technology. Since 2022, research and technical

Cetera Wiesław

prof. Wiesław Cetera – a graduate of the Faculty of Cybernetics of the Military University of Technology in Warsaw, doctor of economic sciences in the field

Ciechański Jerzy

dr hab. Jerzy Ciechański – Ph.D., specializes in international relations.  Researcher and teacher at the Warsaw University Department of Political Science & International Studies.  Graduate of

Curanović Alicja

dr hab. Alicja Curanović – Habilitated doctor in Political Sciences (2019), research and didactic worker at the Department of Political Sciences and International Studies of the

Ćwiek-Karpowicz Jarosław

dr hab. Jarosław Ćwiek-Karpowicz – Habilitated doctor in Social Sciences in the field of Security Science (2019), Doctor of Humanities in Political Science (2010), Associate Professor, member

Czaputowicz Jacek

prof. dr hab. Jacek Czaputowicz – Professor of political science, researcher and lecturer at the Faculty of Political Science and International Studies of the University of

Czub Jarosław Filip

Jarosław Filip Czub – Ph.D. in Politics (2011), habilitation of social sciences in political science (2019), assistant professor, Dean’s coordinator for student apprenticeships for the field

Dobrowolska-Opała Magdalena

dr Magdalena Dobrowolska-Opała – Ph.D. in Security Studies (2017), teacher and researcher in the Department of Internal Security at the Faculty of Political Science and International

Domaradzki Spasimir

dr Spasimir Domaradzki – Ph.D. in Political Sciences (2007), researcher and lecturer at the Faculty of Political Science and International Studies of the University of Warsaw.

Duszczyk Maciej

dr hab. Maciej Duszczyk, prof. ucz. – Vice-Rector for Research, University of Warsaw, Member of the Board of Centre of Migration Research. In 2008-2011 – Member of

Filipowicz Stanisław

prof. dr hab. Stanisław Filipowicz  – Full Professor [Profesor zwyczajny] at the University of Warsaw (awarded the title of Professor of Humanities in 1991). Academic at

Firlit-Fesnak Grażyna

prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak – Professor, Ph.D. of social sciences, research and didactic worker at the Department of Social Policy at the Faculty of Political

Flaszyńska Ewa

dr Ewa Flaszyńska – Doctor of Humanities (2005), assistant professor, long-term employee of government administration (Ministry of Family, Labour and Social Policy, Ministry of Development, Labour

X