Jakubowski Wojciech

prof. dr hab. Wojciech Jakubowski – profesor nauk społecznych (2015), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Kierownik Katedry Historii Politycznej. Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN (kadencja 2016–2020). Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Współpraca międzynarodowa: Biszkecki Uniwersytet Humanistyczny (2012–2016), veduščij naučnyj sotrudnik w Narodowej Akademii Nauk Republiki Kirgiskiej (Instytut Filozofii i Studiów Polityczno-Prawnych): 2011–2016.

Zainteresowania badawcze

Historia instytucji politycznych; episkopologia katolicka.

Jednostka

Katedra Historii Politycznej

3 ostatnie publikacje:

W. Jakubowski, Wakans Stolicy Apostolskiej w 2013 roku. Wybrane zagadnienia ustrojowo-historyczne, Warszawa, 2013.

W. Jakubowski, Polityka i psychiatria. Maurycy Urstein i spór o Eligiusza Niewiadomskiego, Olsztyn, 2015. [wybór i opracowanie M. Jabłonowski, W. Jakubowski]; wyd. II poszerzone, Olsztyn, 2016.

A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, red. nauk cyklu, Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych,

tom I, część I: Teoria-instytucje-procesy, Warszawa, 2018.

[red. nauk. K.A. Wojtaszczyk, S. Sulowski, W. Jakubowski];

tom I, część II: Polityczna organizacja społeczeństwa, Warszawa, 2018.

[red. nauk. K.A. Wojtaszczyk, S. Sulowski, W. Jakubowski];

tom II: Współczesne systemy rządów, Warszawa, 2017.

[red. nauk. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, P. Załęski]

tom III: System rządów w Polsce (Tradycje i współczesność), Warszawa, 2017.

[red. nauk. K.A. Wojtaszczyk, E.M. Marciniak, W. Jakubowski]

tom IV: System rządów w Polsce (Instytucje polityczne w latach 1989–2018), Warszawa, 2018.

[red. nauk. K.A. Wojtaszczyk, E.M. Marciniak, W. Jakubowski].

X