Department of Policies of the European Union

plen

DEPARTMENT OF POLICIES OF THE EUROPEAN UNION

Research areas:

The Department examines the integration processes of the European Union, mainly in the field of:

 1. cohesion policy;
 2. competition policy and the functioning of the common market;
 3. immigration policy;
 4. climate and energy policy;
 5. external policy, including perspectives of the European Neighborhood Policy (analysis of the role of the media in the process of legitimacy and democratic control of the ENP);
 6. consequences of Poland’s integration with the European Union in the social, economic, and political context, including Poland’s negotiating position.

The subject of research interests of the Department’s employees is the theory and practice of common EU policies (European studies sensu stricto). The objectives and priorities of economic, social, and political integration are analyzed here. We are attentively following the efforts to develop a common external policy and an efficient mechanism for its implementation. We are examining support for various European policies. We consider the strategies and concepts of the EU economic policy, we monitor the regulatory plans of the European Union. We are interested in the process of integration in Europe, taking into account the context of globalization.

In the near future, we want to focus on the most urgent issues:

 1. Integration and disintegration in Europe, including:

– Brexit consequences;

– the role of the media in the integration / disintegration process;

– differentiated integration in the EU;

– the consequences of the growing populist movements.

 1. The influence of the cohesion policy on the shape of regional policies of the Member States.
 2. Social Europe challenges.
 3. The social dimension of higher education in the EU.

We believe that our research activity enriches the debate on the significance and impact of EU policy, especially since our team includes: an employee of the state administration (Prof. Jacek Czaputowicz), an expert of the Jagiellonian Club’s Analysis Center for European affairs and a member of the advisory team of the Minister of Science and Higher Education for the list of scientific journals and reviewed materials from international conferences for the scientific discipline of politics and administration (Prof. Tomasz Grosse), a long-term member of the Polish Accreditation Committee (Krzysztof Szewior, Ph.D.), member of the board of the National Chamber of Mediators of the Lithuanian Republic (Renata Mieńkowska-Norkiene, Ph.D.) and an executive in the project: ‘Developing knowledge-based European journalism relating to Europe’s neighbors’, implemented by the Natolin College of Europe Campus and financed by the European Union and a member of e-jcn.eu/team (Prof. Ewa Stasiak-Jazukiewicz).

Selected publications:

Jacek Czaputowicz, Teorie integracji europejskiej, Warszawa 2018.

Jacek Czaputowicz, Suwerenność, Warszawa 2018.

Jacek Czaputowicz, Marcin Kleinowski, The voting systems in the Council of the EU and the Bundesrat – What do they tell us about European Federalism?, w: „Perspectives on Federalism” tom 10 zeszyt 1, 2018.

Tomasz Grzegorz Grosse, Między federacją a konfederacją, w: „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 1(60) 2018.

Tomasz Grzegorz Grosse, Idee polityczne a rozwój polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, w: „The Review of European Affairs” tom 2 zeszyt 1, 2018.

Tomasz Grzegorz Grosse, The Crisis of European Integration in the Light of the Theories of Arnold Toynbee, w: Przegląd Zachodni”, wydanie specjalne 2018.

Tomasz Grzegorz Grosse, Changes in the EU single market in the aftermath of the crises, w: „Studia Polityczne” tom 47 zeszyt 3, 2018.

Marta Jas-Koziarkiewicz, EURANET PLUS – europejski głos w twoim domu. Radio w procesie europeizacji, Warszawa 2019.

Marta Jas-Koziarkiewicz, Polish young people about the presence of EU topics in the media, w: „Problemi dell’informazione” tom 44 zeszyt 1, 2019.

Marta Jas-Koziarkiewicz, Polish Opinion Weeklies About Brexit In 2015 And 2016, w: „On-line Journal Modelling the New Europe” tom 29, 2019.

Marta Jas-Koziarkiewicz, Kiedy wydarzenie może stać się newsem? Gatekeeping i selekcja źródeł informacji w komunikowaniu o Unii Europejskiej, w: „Zeszyty Prasoznawcze”  tom 2, 2017.

Renata Mieńkowska-Norkiene, Komunikowanie Unii Europejskiej w warunkach kryzysowych w świetle teorii podażowo-popytowej – przykład polskiej prezydencji w Radzie UE, w: Czachór Z., Jaskulski A. (red.), Polska polityka europejska. Wyzwania krajowe i międzynarodowe, Poznań 2019.

Renata Mieńkowska-Norkiene, Kobiety na szczytach władzy w Unii Europejskiej, w: Otto J., G. (red.), Kobiety w polityce. Studia i rozprawy, Warszawa 2019.

Jadwiga Nadolska, Europejski model społeczny wobec wyzwań globalizacji, demografii i kryzysu gospodarczego 2008+ , w:  Nadolska J., Walas T., Wojtaszczyk K. (red.), Z kim? Którędy? I dokąd? Dylematy integracyjne Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2018.

Jadwiga Nadolska, MoreEU project and its implementation in Poland , w: „Przegląd Europejski” Tom 43 zeszyt 1, 2017.

Ewa Stasiak-Jazukiewicz, Marta Jas-Koziarkiewicz, Przeciwdziałanie koncentracji mediów w wybranych państwach członkowskich i Unii Europejskiej – analiza rozwiązań prawnych, w: „Przegląd Politologiczny” tom 1, 2018.

Ewa Stasiak-Jazukiewicz, Marta Jas-Koziarkiewicz, Economic tools of media policy for the preservation of media pluralism: An analysis of solutions adopted in Austria, the Czech Republic, France, Germany and Italy, w: „Vestnik of Saint Petersburg University. International Relations” tom 11 zeszyt 4, 2018.

Krzysztof Szewior, Akredytacja w niemieckim szkolnictwie wyższym. Systemowe ujęcie zagadnienia, Warszawa 2019.

Krzysztof Szewior, Akredytacja w niemieckim szkolnictwie wyższym. Zarys zagadnienia, Warszawa 2019.

Krzysztof Szewior, Proces boloński – pomiędzy oczekiwaniem i środowiskowym rozczarowaniem, w: „Politeja. Pismo Wydziału  Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” zeszyt 3 (54), 2018.

Krzysztof Szewior, Uwarunkowania i doświadczenia społecznej odpowiedzialności uczelni w środowisku lokalnym w Polsce, w: „Myśl ekonomiczna i polityczna” tom 60, 2018.

Contact

3 Krakowskie Przedmieście Street (Room no. 205, 206)
P: +48 22 55 22 929
E: politykiue.wnpism@uw.edu.pl

Office hours

Matura z wos-u coraz bliżej, dlatego z ogromną radością ogłaszamy kolejną edycję „WNPiSM uczy WOS-u nocą”. Jest to jedyny w swoim rodzaju maturalny kurs wos-u, który organizujemy już 16 raz!

Dwudniowy kurs obejmujący wszystkie najważniejsze tematy pozwoli Ci na szybką i efektywną powtórkę materiału przed egzaminem.

Unikatowa możliwość wieczorno-nocnej nauki na kampusie głównym, z pewnością dodatkowo zmotywuje Cię do nauki i stworzy niepowtarzalną atmosferę!

Kto będzie obecny?

 • Wykładowcy WNPiSM UW o europejskiej renomie powtórzą z Wami najważniejsze zagadnienia potrzebne na maturze z WOS-u
 • Spotkacie się z przedstawicielami Samorządu Studentów, którzy wprowadzą Was w studencki klimat

Miejsce kursu:

 • Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus centralny UW)

Termin:

 • 23.04.2024 20:00-02:00
 • 24.04.2024 20:00-02:00

UWAGA – OBOWIĄZUJE REJESTRACJA!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY WKRÓTCE

X