Department of Political Systems

plen

DEPARTMENT OF POLITICAL SYSTEMS

Research areas:

 • political transformation,
 • democratization,
 • authoritarian and democratic political systems,
 • constitutionalism,
 • parties and party systems,
 • elections and referenda,
 • judicatory,
 • research on parties and party systems in Poland and other countries,
 • analysis of different political systems from a comparative perspective, e.g. research on the British political system,
 • political leadership.

The Department of Political Systems analyzes the functioning of political systems in modern states. Particular attention is paid to the transformation processes in the countries of Central and Eastern Europe and the ongoing democratization processes. Another important element of the research conducted by the Department are: constitutional issues, the functioning of parties and party systems as well as the related issues of elections and other forms of direct democracy (including referenda). The analyzes of the Department’s employees also refer to Polish and other modern states’ systems of legal protection authorities.

Department’s employees’ subjects of research:
 • Prof. Jacek Wojnicki – The political system of the Central European countries and the Balkans
 • Prof. Joachim Osiński – The political system of Scandinavia
 • Justyna Miecznikowska, Ph.D.- The political system of Germany and Austria
 • Adam Szymański, Ph.D.- The political system of Turkey and the EU, (de)democratization in a comparative perspective, electoral irregularities and (de)Europeanization of political systems
 • Jacek Zaleśny, Ph.D. – Political systems of Eastern European countries and legal protection authorities
 • Tomasz Słomka, Ph.D. – The political system of Poland and Italy
 • Małgorzata Kaczorowska, Ph.D. – The political system of Great Britain; parties and party systems
 • Dominika Mikucka-Wójtowicz, Ph.D. – Political system of post-Yugoslav countries; parties and party systems
 • Izolda Bokszczanin-Gołaś, Ph.D. – The political system of Italy and France
 • Jarosław Szczepański, Ph.D. – The political system of the United States
 • Michał Mistygacz, Ph.D. – The political system of Poland; legal protection authorities
 • Anna Materska-Sosnowska, Ph.D. – The political system of Poland; parties and party systems
Selected publications:

   Jacek Wojnicki – Trudna droga do demokracji. Europa Środkowo-Wschodnia po 1989 roku, Warszawa 2002; Kształtowanie wielopartyjnych systemów partyjnych (Bułgaria, Czechy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) 1989-2004, Pułtusk 2004; Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych w państwach postjugosłowiańskich, Pułtusk 2007; Decentralizacja władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Analiza politologiczno-ustrojowa, Warszawa 2014 

   Joachim Osiński – Parlament i rząd w Królestwie Norwegii, Warszawa 1994; Prezydent w państwach współczesnych: modernizacja instytucji, [redakcja naukowa], Warszawa 2009; Państwo w warunkach globalnego kryzysu ekonomicznego: przyczynek do teorii państwa, Warszawa 2017

   Justyna Miecznikowska – Chadecja niemiecka wobec integracji europejskiej w latach 1949-1998, Warszawa 2007; Politycy europejscy XXI wieku, [redakcja naukowa], Toruń 2013; Europeizacja partii i systemu partyjnego Austrii, Warszawa 2018

   Adam Szymański – Między islamem a kemalizmem: problem demokracji w Turcji, Warszawa 2008; Zmiana polityki rozszerzania Unii Europejskiej: ujęcie instytucjonalne, Warszawa 2014; System konstytucyjny Turcji, Warszawa 2006;

   Jacek Zaleśny – Конституционная юстиция в странах Восточной Европы:  проблемы теории и практики (red.), НОРМА Москва, 2019; Duma Państwowa a Rząd w Federacji Rosyjskiej: studium z zakresu prawa konstytucyjnego, Warszawa 2015; Organy pomocy prawnej, [współautor], Warszawa 2009; Odpowiedzialność konstytucyjna w prawie polskim okresu transformacji ustrojowej, Toruń 2004; S

   Tomasz Słomka – Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku: ujęcie porównawcze, Warszawa 2005; Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989-2011 na tle polskich tradycji ustrojowych XIX i XX wieku; [współautor] Warszawa 2012; Demokracja konstytucyjna w Polsce (red. nauk.) Warszawa 2019

   Małgorzata Kaczorowska – Ewolucja, dewolucja, emergencja w systemach politycznych, [współautor] Warszawa 2007; Era Blaira i Browna: wybrane problemy polityczne rządów Partii Pracy w Zjednoczonym Królestwie 1997-2010, [współautor]  Warszawa 2010; Kobiety a demokracja wewnątrzpartyjna w polskich partiach politycznych. Wzbierająca fala czy jej zapowiedź? [w:] J. G. Otto (red.), Kobiety w polityce. Szkice i rozprawy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019; Ożywienie Szkockiej Partii Narodowej po przegranym referendum niepodległościowym w Szkocji, [w:] A. Pacześniak (red. nauk.), Anatomia porażki wyborczej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018

   Dominika Mikucka-Wójtowicz – Demokratyczna transformacja w Serbii i Chorwacji w latach 1990-2010, Kraków 2014; Transformacja ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej: podręcznik akademicki, [współautor] Kraków 2015

   Izolda Bokszczanin – Gołaś – Referendum w państwach Europy, [współautor] Warszawa 2003; Reforma instytucji politycznych Republiki Włoskiej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Warszawa 2004; Rządy w państwach Europy. Tom 1, Warszawa 2003; tom 2 Warszawa 2005 [współautor]; Hybrydyzacja demokracji lokalnej  w państwach Europy Południowej (Francja, Hiszpania, Włochy), Warszawa 2019

   Jarosław Szczepański – Wstęp do nauki o polityce, Warszawa 2018; Trójkąt ideologiczny. Ku nowemu modelowi spektrum politycznego, Warszawa 2017; Władza ustawodawcza i wykonawcza w Skonfederowanych Stanach Ameryki: (wybrane zagadnienia), Warszawa 2011

   Michał Mistygacz – Rząd w procesie ustawodawczym w Polsce, Warszawa 2012; Ustrój prokuratury w Polsce: tradycja i współczesność, Warszawa 2013

   Anna Materska-Sosnowska – Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej – dostosowanie syndykatu władzy do zasad demokracji parlamentarnej, Warszawa 2006

   J. Osiński, Prezydencjalizm skandynawski. Finlandia i Islandia. Studium ustrojowe, Warszawa 2020.

   T. Słomka (red.), Demokracja konstytucyjna w Polsce, Warszawa 2019.

   D. Mikucka-Wójtowicz, J. Wojnicki, How and Why Have Domestic Parties Learned from Abroad? The Europeanisation of Communist Successor Parties in Selected Post-Yugoslav Countries, “Problems of Post-Communism” 2021, vol. 68, nr 1, s. 27–41.

   D. Mikucka-Wójtowicz, The Chameleon Nature of Populist Parties. How Recurring Populism is Luring ‘the People’ of Serbia and Croatia, “Europe-Asia Studies”, 2019 nr 3, s. 450-479.

   E. Bujwid-Kurek, D. Mikucka-Wójtowicz, Transformacja ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Podręcznik akademicki, Wyd. Libron, Kraków 2015.

Institutional cooperation:

– cooperation with the Central Examination Board in Warsaw

– preparation of expert opinions for the National Institute of Local Government

– participation in the Scientific Council of the Science and Research Center of the University of Łódź – Balkans at the turn of the 20th and 21st centuries

– participation in the Scientific Council of the Institute for Social Activity Association

– cooperation with Stefan Batory Foundation in Warsaw

– participation in the British Socio-Political Studies Research group Britannia

– participation in the Polish-Spanish Political Science Research Network

– participation in the Interinstitutional Laboratory of Swiss Studies at the Faculty of Modern Languages at the University of Warsaw

– participation in the “Political Laboratory of Studies on Germany” (“Zentrum für Deutschlandstudien”) and the “Gender and Politics” Laboratory at the University of Warsaw

– participation in the work of the research committee 13 “Democratization in a comparative perspective”

– participation in the workgroup “Religion and Politics”, “Southern Europe Policy” and “European Union” of the European Political Research Consortium (ECPR)

– cooperation with the Academic Society for Contemporary European Studies (UACES)

– cooperation with Think-tanks – Polish Institute of International Affairs

– cooperation as an expert – European Commission – Research Executive Agency – evaluation of grant applications

– participation in the network “Team Europe” at the European Commission Representation in Poland

AWARDS

Dominika Mikucka-Wójtowicz, Ph.D. for the article in “Europe-Asia Studies” received in 2020 the prof. Michał Cezary Rostworowski Award for a thesis in the discipline of political science and administration, in a competition organized by the Krakow unit of the Polish Political Science Association.

http://ptnp.nauka.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/10/2020-rozstrzygni%C4%99cie-konkursu-1.pdf

Scholars

Head of the Department:
prof. Jacek Wojnicki

Scholars:
prof. Joachim Osiński
prof. Tomasz Słomka
prof. Adam Szymański
Izolda Bokszczanin-Gołaś, Ph.D.
Justyna Miecznikowska-Jerzak, Ph.D.
Jarosław Szczepański, Ph.D.
Jacek Zaleśny, Ph.D.
Łukasz Zamęcki, Ph.D.
Małgorzata Kaczorowska, Ph.D.
Anna Materska-Sosnowska, Ph.D.
Dominika Mikucka-Wójtowicz, Ph.D.
Michał Mistygacz, Ph.D.

Contact

67 Nowy Świat Street (Room no. 206,207)
P: +48 22 552 02 82
E: systempolityczny.wnpism@uw.edu.pl

Office hours

Matura z wos-u coraz bliżej, dlatego z ogromną radością ogłaszamy kolejną edycję „WNPiSM uczy WOS-u nocą”. Jest to jedyny w swoim rodzaju maturalny kurs wos-u, który organizujemy już 16 raz!

Dwudniowy kurs obejmujący wszystkie najważniejsze tematy pozwoli Ci na szybką i efektywną powtórkę materiału przed egzaminem.

Unikatowa możliwość wieczorno-nocnej nauki na kampusie głównym, z pewnością dodatkowo zmotywuje Cię do nauki i stworzy niepowtarzalną atmosferę!

Kto będzie obecny?

 • Wykładowcy WNPiSM UW o europejskiej renomie powtórzą z Wami najważniejsze zagadnienia potrzebne na maturze z WOS-u
 • Spotkacie się z przedstawicielami Samorządu Studentów, którzy wprowadzą Was w studencki klimat

Miejsce kursu:

 • Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus centralny UW)

Termin:

 • 23.04.2024 20:00-02:00
 • 24.04.2024 20:00-02:00

UWAGA – OBOWIĄZUJE REJESTRACJA!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY WKRÓTCE

X