Department of Eastern Studies

plen

DEPARTMENT OF EASTERN STUDIES

Research areas:

The establishment of the Department of Eastern Studies in 2019 was possible thanks to the scientific potential and achievements of the Faculty’s employees in the field of Eastern Studies, carried out at the dissolved institutes – Institute of International Relations, Institute of Political Science, and Institute of European Studies. The Department continues political science research, conducted so far mainly within the Research Center for Eastern Studies of the Institute of Political Science and the Interinstitutional Laboratory for Research on Russia and the Post-Soviet States. Research is also conducted on the political transformation, leadership and political elites, ethnopolitics, geopolitics, international relations, foreign and security policy of Central Asia and the Caucasus, Russia, Belarus, and other post-Soviet states. In addition to the regions listed above, eastern studies within the department also include Central Europe and the Balkans.

List of topics describing the research activity of the department:

 1. Political, socio-economic, and cultural transformations in the post-Soviet countries.
 2. Leadership and power elites in Central Asia and the Caucasus.
 3. Ethnopolitics, nationalism, and nation-building processes in the post-Soviet regions and in the Balkans.
 4. The international identity of the Balkans and the countries of Eastern and Central Europe.
 5. Geopolitical rivalry in the post-Soviet region and in the Balkans.
 6. Eastern policy of Poland.
 7. Russia in the international system.
 8. Security problems in the post-Soviet region and in the Balkans.

Selected publications:

Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006, 421 s.

Wierzbicki A., Etnopolityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008, 489 s.

Bodio T. (red.), Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, , Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, 571 s.

Bieleń S., Skrzypek A. (red.), Rosja. Refleksje o transformacji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, 292 s.

Bodio T. (red.), Kaukaz: transformacja przywództwa i elit politycznych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, 351 s.

Bieleń S., Skrzypek A. (red.), Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2012, 222 s.

Bieleń S., Skrzypek A. (red.), Rosja: rozważania imperiologiczne, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, 263 s.

Bieleń S., Skrzypek A. (red.), Pamięć i polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich, współredakcja: Andrzej Skrzypek, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016, 238 s.

Bieleń S., Czas próby w stosunkach międzynarodowych. Miscellanea, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017, 387 s.

Bieleń S. (red.), Rewolucja w myśli i praktyce politycznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, 341 s.

Tymanowski J., Rola i znaczenie Republiki Białoruś we współczesnej Europie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, 245 s.

Bodio T. (red.), Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017, 601 s.

Wierzbicki A., Polish-Belarusian Relations. Between a Common Past and the Future, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2018, 204 s.

Wierzbicki A., „Rosja dla Rosjan”. Nacjonalizm rosyjski i etnopolityka, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, 473 s.

Raś M., Aktywność międzynarodowa regionów Federacji Rosyjskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2018, 425 s.

Bieleń S. (red.), Polityka wschodnia RP – między  fatalizmem geopolitycznym a klątwą niemocy,  Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2019, 441 s.

Babić M., Polityka bezpieczeństwa państw Bałkanów Zachodnich. Perspektywy i  zagrożenia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, 333 s.

Curanović A., Przeznaczeni do wielkości! Poczucie misji w polityce zagranicznej. Przypadek Rosji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, 284 s.

Zięba R., Poland’s Foreign and Security Policy. Problems of Compatibility with
the Changing International Order
, Springer, Cham 2020, 280 s.

 

National cooperation:

The Department’s research and scientific achievements have been developed in cooperation with polish universities and research centers in the form of conferences, seminars, and joint publications. Projects and events organized by the Department’s employees were attended by the researchers from the Jagiellonian University, University of Łódź, University of Gdańsk, M. Kopernik University in Toruń, Maria Skłodowskiej-Curie University in Lublin, the University of Wrocław, the University of Białystok and the Polish Academy of Sciences.

Scholars

Head of the Department:
prof. Andrzej Wierzbicki

Scholars:
prof. Stanisław Bieleń
prof. Tadeusz Bodio
prof. Józef Tymanowski
prof. Justyna Zając
Alicja Curanović, Ph.D.
Maciej Raś, Ph.D.
Marko Babić, Ph.D.
Jacek Kosiarski, M.A.

Contact

3 Krakowskie Przedmieście Street (Room no. 200)
P: +48 22 55 22 929
E: studiawschodnie.wnpism@uw.edu.pl

Office hours

Matura z wos-u coraz bliżej, dlatego z ogromną radością ogłaszamy kolejną edycję „WNPiSM uczy WOS-u nocą”. Jest to jedyny w swoim rodzaju maturalny kurs wos-u, który organizujemy już 16 raz!

Dwudniowy kurs obejmujący wszystkie najważniejsze tematy pozwoli Ci na szybką i efektywną powtórkę materiału przed egzaminem.

Unikatowa możliwość wieczorno-nocnej nauki na kampusie głównym, z pewnością dodatkowo zmotywuje Cię do nauki i stworzy niepowtarzalną atmosferę!

Kto będzie obecny?

 • Wykładowcy WNPiSM UW o europejskiej renomie powtórzą z Wami najważniejsze zagadnienia potrzebne na maturze z WOS-u
 • Spotkacie się z przedstawicielami Samorządu Studentów, którzy wprowadzą Was w studencki klimat

Miejsce kursu:

 • Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus centralny UW)

Termin:

 • 23.04.2024 20:00-02:00
 • 24.04.2024 20:00-02:00

UWAGA – OBOWIĄZUJE REJESTRACJA!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY WKRÓTCE

X