Department of State Sciences and Public Administration

plen

DEPARTMENT OF STATE SCIENCES AND PUBLIC ADMINISTRATION

Research areas:

 • Public administration in the political system
 • Local government
 • Civil service
 • Public decision-making
 • Governance in the world of mega-changes
 • State
 • Public ethics
 • Human and civil rights
 • Political leadership
 • Democratic and undemocratic regimes
Selected publications:

   J. Itrich-Drabarek, Encyclopedia of Public Administration, Elipsa, Warszawa 2019, dostępna online encyklopediaap.uw.edu.pl
   J. Itrich-Drabarek, Etyka funkcjonariuszy służb państwowych, wyd. II, Diffin, Warszawa 2019
   Populism in the Visegrád Group Countries, J. Itrich-Drabarek, P. Kisiel, [w:] Public Administration in Central Europe: Ideas as Causes of Reforms, ed. Stanisław Mazur,  Routledge, London-New York, 2020
   J. Itrich-Drabarek, The Civil Service in Poland – Theory and Experience, Peter Lange, Frankfurt am Main 2015
   I. Malinowska, Organy ochrony prawnej w państwach europejskich. Ujęcie systemowe i komparatystyczne, ELIPSA, Warszawa 2013
   G. Rydlewski, Megasystem bezpieczeństwa narodowego w Polsce. Ujęcie procesowe i funkcjonalno-decyzyjne, Warszawa, Wydawnictwo Adam Marszałek w serii “Securitas et Societas”, 2017
   G. Rydlewski, Modernizacja administracji. Studium polityk administracyjnych w Polsce, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2015
   G. Rydlewski, Rządy i rządzenie w Polsce 1918-2018. Ciągłość i zmiany, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 2018
   G. Rydlewski, Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji, Warszawa 2021
   S. Sulowski, Nauki o polityce 2.0. Kontrowersje i konfrontacje, red.naukowa, S. Sulowski, Dom Wydawniczy Elipsa, 2018
   S. Sulowski, Historyczny rozwój państw, w: Teoria, instytucje, procesy. Polityczna organizacja społeczeństwa, Tom I, część II, Konstanty Wojtaszczyk, Stanisław Sulowski, Wojciech Jakubowski – redakcja naukowa, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2018
   S. Sulowski, Radicalism and Terroryzm in the 21st Century. Implications for Security, Anna Sroka, Fanny Castro-Rial Garrone, Ruben Dario Torres Kumbria, Peter Lang Edition, 2017
   M. Balcerzak-Kosiarz, Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów. Studium porównawcze na przykładzie Polski i RFN, Warszawa 2017
   Marta Balcerek-Kosiarz, Działalność gospodarcza samorządu gminnego w Polsce i Niemczech, 2018
   Marta Balcerek-Kosiarz, Neues Paradigma über lokale und regionale Entwicklung in Polen und in Deutschland, 2018
   M. Balcerek-Kosiarz, Samorząd terytorialny w Niemczech, 2019
   A. Mirska, State policy on the formation and modernisation of Polish territorial structure, [w:] „Jahrbuch des Föderalismus 2018“, pod redakcją: Rudolf Hrbek, Tübingen Universität. Nomos Verlagsgesellschaft, 2018
   K. Mroczka, Wpływ polityki zarządzania zasobami ludzkimi w polskiej służbie cywilnej na funkcjonowanie państwa, ELIPSA Warszawa 2015
   J.G. Otto (red. nauk.), Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015
   J.G. Otto (red. nauk.), Kobiety w polityce. Studia i rozprawy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2019
   J.G. Otto, Totalitarne uwikłanie. Kultura zawłaszczona przez politykę – przypadek przywódców III Rzeszy [w:] Przywództwo-Etyka-Polityka, red. E.M. Marciniak, J. Szczupaczyński, Warszawa 2018.
   J.G. Otto, O rząd dusz – reżim totalitarny a religia [w:] Politologia religii, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Lublin 2018.
   J.G. Otto, Etyka wojny – rzecz o etycznych aspektach agresji i przemocy stosowanej przez państwo [w:] Etyka sfery publicznej, red. J. Itrich-Drabarek, Warszawa 2017.
   J.G. Otto (red.), Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne, Warszawa 2015.
   J.G. Otto, Istota apolityczna? Analiza pozycji, znaczenia i roli kobiety w reżimie totalitarnym. Czyli… być kobietą w III Rzeszy [w:] Kobiety w polityce. Studia i rozprawy, red. J.G. Otto, Warszawa 2019.

Institutional cooperation:

Encyclopedia of Public Administration research project – an international project involving about 40 researchers, Science Popularization Activity, grant from the Ministry of Science and Higher Education 2019. Project manager – prof. J. Itrich-Drabarek

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay research project – an international project financed by the EU Horizon 2020 framework program – Marie Skłodowska-Curie Actions RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE), 2019-2023. The consortium, apart from WNPiSM UW, includes partners from Austria, France, Spain, Macedonia, Germany, Switzerland, Italy, Argentina, Australia, Ethiopia, India, Canada, Singapore and South Africa. Project manager – A. Mirska, Ph.D.

– The project Support to UK – an expert team gathered around the University of Ljubljana in 2018-2020. Team member – K. Mroczka, Ph.D.

– Research project The role of local government in the sphere of increasing the competitiveness of regions. Comparative study on the example of Poland and the Federal Republic of Germany financed by the National Science Center in 2013-2019. Head of the project: M. Balcerak-Kosiarz, Ph.D.

– A development project on the optimization of organization and management in the Police carried out with the participation of nearly one hundred researchers and practitioners, at the request of the National Center for Research and Development, carried out in 2010-2012 Project manager – prof. Grzegorz Rydlewski.

– Cooperation with the University of Economics in Krakow – in the field of research on local government and the organization of international scientific symposiums (2016–). Coordinator of cooperation – prof. J. Itrich-Drabarek.

Scholars

Head of the Department:
prof. Grzegorz Rydlewski

Scholars:
prof. Jolanta Itrich-Drabarek
Marta Balcerek-Kosiarz, Ph.D.
Artur Chełstowski, Ph.D.
Andżelika Mirska, Ph.D.
Kamil Mroczka, Ph.D.
Antoni Morawski, Ph. D.
Justyna Otto, Ph.D.
Michał Szczegielniak, Ph.D.

 

Contact

67 Nowy Świat Street (Room no. 201, 202)
P: +48 22 552 02 82
E: panstwoadm.wnpism@uw.edu.pl

Office hours

Matura z wos-u coraz bliżej, dlatego z ogromną radością ogłaszamy kolejną edycję „WNPiSM uczy WOS-u nocą”. Jest to jedyny w swoim rodzaju maturalny kurs wos-u, który organizujemy już 16 raz!

Dwudniowy kurs obejmujący wszystkie najważniejsze tematy pozwoli Ci na szybką i efektywną powtórkę materiału przed egzaminem.

Unikatowa możliwość wieczorno-nocnej nauki na kampusie głównym, z pewnością dodatkowo zmotywuje Cię do nauki i stworzy niepowtarzalną atmosferę!

Kto będzie obecny?

 • Wykładowcy WNPiSM UW o europejskiej renomie powtórzą z Wami najważniejsze zagadnienia potrzebne na maturze z WOS-u
 • Spotkacie się z przedstawicielami Samorządu Studentów, którzy wprowadzą Was w studencki klimat

Miejsce kursu:

 • Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus centralny UW)

Termin:

 • 23.04.2024 20:00-02:00
 • 24.04.2024 20:00-02:00

UWAGA – OBOWIĄZUJE REJESTRACJA!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY WKRÓTCE

X