MINCEWICZ WOJCIECH

Mgr Wojciech Mincewicz – politolog, socjolog. Asystent oraz doktorant w Katedrze Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalnością infobrokering polityczny (2018) oraz Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji – specjalizacja organizacje pozarządowe, współpraca międzysektorowa (2019). Kierownik i wykonawca projektu Postawy polityczne użytkowników kryptowalut w Polsce (2019/35/N/HS5/02222) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (2020-2023). Wykładowca Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi szkolenia komercyjne z zakresu bezpieczeństwa i analizy informacji. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu socjologii internetu, infobrokeringu oraz partycypacji politycznej. Wygłaszał referaty w trakcie międzynarodowych oraz ogólnopolskich kongresów, konferencji i seminariów naukowych. Certyfikowany trener personalny

Zainteresowania badawcze: kryptowaluty, technologia blockchain, infobrokering polityczny, wywiad jawnoźródłowy, informatyka społeczna, cyberbezpieczeństwo, socjologia polityki, organizacje pozarządowe.

Jednostka

Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego

3 ostatnie publikacje:

W. Mincewicz, Blockchain technology and national security-the ability to implement a blockchain in the area of national security, „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”, 6(2), 2020, s. 114-129.

W. Mincewicz, Wysłuchanie publiczne w Polsce jako instytucja partycypacji politycznej, [w:] Partycypacja Polityczna, (red.) M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Lublin 2020, s. 429-446.

W. Mincewicz, Metadane – cichy zabójca prywatności, „Studia Politologiczne” vol 54, 2019, s. 230-257.

 

X