Biskup Bartłomiej dr

Biskup Bartłomiej

dr hab. Bartłomiej Biskup – Ph.D. in Political Sciences (2007), research and didactic worker at the Faculty of Political Science and International Studies of the University of Warsaw. Member of the International Communication Association, member of the Polish Association of Social Communication. Participant of national and international scientific projects. Between 2007 and 2019, he presented papers in Budapest, Singapore, Berlin, Warsaw, Krakow, Poznan and Lublin, among others.

Research interests

Political communication, election campaigns, public relations, political consulting

Unit

Department of Political Sociology and Political Marketing

Recent publications:

B. Biskup, Pozycja i rola rzeczników rządów w Polsce po 1989 roku w dobie profesjonalizacji komunikowania politycznego, Warszawa, 2019.

B. Biskup, K. Scholl-Mazurek, Instytucjonalno-prawne podstawy doradztwa politycznego oraz lobbingu w polsko-niemieckim porównaniu, [w:] Doradztwo polityczne i lobbing w parlamentarnym procesie decyzyjnym. Polska i Niemcy w perspektywie porównawczej, (red.) A. Kopka, D. Piontek, M. Minkenberg, Nowy Targ, 2018, s. 157-199.

B. Biskup, K. Scholl-Mazurek, Doradztwo merytoryczne (policy advice) i doradztwo strategiczne (political consulting) w procesach doradztwa politycznego w Polsce i Niemczech w ocenie parlamentarzystów. Analiza porównawcza, [w:] Doradztwo polityczne i lobbing w parlamentarnym procesie decyzyjnym. Polska i Niemcy w perspektywie porównawczej, (red.) A. Kopka, D. Piontek, M. Minkenberg, Nowy Targ, 2018, s. 199-229.

X