Biskup Bartłomiej dr

Biskup Bartłomiej

plen

dr hab. Bartłomiej Biskup – doktor nauk o polityce (2007), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Członek International Communication Association, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów naukowych. W latach 2007-2019 wygłaszał referaty m.in. w Budapeszcie, Singapurze, Berlinie, Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Lublinie.

Zainteresowania badawcze

Komunikowanie polityczne, kampanie wyborcze, public relations, doradztwo polityczne.

Jednostka

Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego

3 ostatnie publikacje:

B. Biskup, Pozycja i rola rzeczników rządów w Polsce po 1989 roku w dobie profesjonalizacji komunikowania politycznego, Warszawa, 2019.

B. Biskup, K. Scholl-Mazurek, Instytucjonalno-prawne podstawy doradztwa politycznego oraz lobbingu w polsko-niemieckim porównaniu, [w:] Doradztwo polityczne i lobbing w parlamentarnym procesie decyzyjnym. Polska i Niemcy w perspektywie porównawczej, (red.) A. Kopka, D. Piontek, M. Minkenberg, Nowy Targ, 2018, s. 157-199.

B. Biskup, K. Scholl-Mazurek, Doradztwo merytoryczne (policy advice) i doradztwo strategiczne (political consulting) w procesach doradztwa politycznego w Polsce i Niemczech w ocenie parlamentarzystów. Analiza porównawcza, [w:] Doradztwo polityczne i lobbing w parlamentarnym procesie decyzyjnym. Polska i Niemcy w perspektywie porównawczej, (red.) A. Kopka, D. Piontek, M. Minkenberg, Nowy Targ, 2018, s. 199-229.

X