Bógdał-Brzezińska Agnieszka

Bógdał-Brzezińska Agnieszka

dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska – Ph.D. in political science (2000), habilitation in political science (2016), habilitated assistant professor.
She was Deputy Director for Research and International Cooperation in 2001-2002, whereas in 2002-2005 and 2008-2016 she served as Deputy Director for Education at the Institute of International Relations, Faculty of Journalism and Political Science at the University of Warsaw.

Unit

Department of Political History

Recent publications:

– A Bógdał-Brzezińska, Cyberprzestrzeń i przestrzeń kosmiczna jako sfery bezpieczeństwa międzynarodowego – aspekty teoretyczne [w:] Wyzwania bezpieczeństwa w XXI wieku, (red.) M.  Jurgilewicz, M. Delong, K. Michalski, W. Krztoń, s. 129-142.
– A Bógdał-Brzezińska, Information and Communication Technology (ICT) as a source of development of states and regions in the age of globalization [w:] “Journal of Geography, Politics and Society” 10 (2020), s. 15–22.
– A Bógdał-Brzezińska, J.A. Wendt, Cyberprzestrzeń a geopolityka jako problem badawczy. Wizualizacja potęgi i bezpieczeństwa [w:] Teorie i podejścia badawcze geopolityki, (red.) P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, s. 185-196.
X