Bógdał-Brzezińska Agnieszka

Bógdał-Brzezińska Agnieszka

dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska – doktor nauk o polityce (2000), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2016), adiunkt z habilitacją.
W latach 2001–2002 zastępca dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, zaś w latach 2002–2005 i 2008–2016 zastępca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Jednostka

Katedra Historii Politycznej

3 ostatnie publikacje:

– A Bógdał-Brzezińska, Cyberprzestrzeń i przestrzeń kosmiczna jako sfery bezpieczeństwa międzynarodowego – aspekty teoretyczne [w:] Wyzwania bezpieczeństwa w XXI wieku, (red.) M.  Jurgilewicz, M. Delong, K. Michalski, W. Krztoń, s. 129-142.
– A Bógdał-Brzezińska, Information and Communication Technology (ICT) as a source of development of states and regions in the age of globalization [w:] “Journal of Geography, Politics and Society” 10 (2020), s. 15–22.
– A Bógdał-Brzezińska, J.A. Wendt, Cyberprzestrzeń a geopolityka jako problem badawczy. Wizualizacja potęgi i bezpieczeństwa [w:] Teorie i podejścia badawcze geopolityki, (red.) P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, s. 185-196.
X