Brzeziński Michał dr hab.

Brzeziński Michał

dr hab. Michał BrzezińskiDoctor of Humanities in Political Science (2005; Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw) with a habilitation postdoctoral degree in Social Sciences in the field of Security Sciences (2020; Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw), political scientist (2000; MA in Political Science; Institute of Political Science, Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw), lawyer (2003; MA in Law; Faculty of Law and Administration, University of Warsaw), Associate Professor. In 2008-2015, he was the Head of Extramural Studies in Internal Security (1st and 2nd cycle) at the Institute of Political Science, Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw. Supervisor of Internal Security Research Club student society in 2009-2011. Expert of the Centre for Political Analysis of the University of Warsaw since 2015. Member of the scientific council of “Securo. Czasopismo Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego” [Journal of the Internal Security Research Club] since 2016.

Research interests

Theoretical foundations of security; states of emergency; crisis management.

Unit

Department of Internal Security

Recent publications:

M. Brzeziński, Bezpieczeństwo jako wartość konstytucyjna, Warszawa, 2019.

M. Brzeziński, Odrębność stanu wojennego od pozostałych stanów nadzwyczajnych, ,,Studia Politologiczne”, 2018 nr 49, s. 140-155.

M. Brzeziński, Wybrane zasady stanów nadzwyczajnych w konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. – uwagi de lege lata i de lege ferenda, ,,Studia Politologiczne”, 2017 nr 45, s. 276-286.

X