Brzeziński Michał dr hab.

Brzeziński Michał

plen

dr hab. Michał Brzeziński – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2005; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie (2020; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW), politolog (2000; mgr nauk politycznych; Instytut Nauk Politycznych WDiNP UW), prawnik (2003; mgr prawa; Wydział Prawa i Administracji UW), adiunkt. W latach 2008-2015 kierownik zaocznych studiów bezpieczeństwa wewnętrznego (I i II stopnia) realizowanych przez INP WDiNP UW. W latach 2009-2011 opiekun uczelnianej organizacji studenckiej Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 2015 r. ekspert Ośrodka Analiz Politologicznych UW. W latach 2016-2022 członek rady naukowej czasopisma ,,Securo”. Od 2022 r. redaktor naczelny ,,Securo”.

Zainteresowania badawcze

Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa; stany nadzwyczajne; zarządzanie kryzysowe.

Jednostka

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego

3 ostatnie publikacje:

M. Brzeziński, Bezpieczeństwo jako wartość konstytucyjna, Warszawa, 2019.

M. Brzeziński, Odrębność stanu wojennego od pozostałych stanów nadzwyczajnych, ,,Studia Politologiczne”, 2018 nr 49, s. 140-155.

M. Brzeziński, Wybrane zasady stanów nadzwyczajnych w konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. – uwagi de lege lata i de lege ferenda, ,,Studia Politologiczne”, 2017 nr 45, s. 276-286.

X