Brzeziński Michał dr hab.

Brzeziński Michał

dr hab. Michał Brzeziński – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2005; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie (2020; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW), politolog (2000; mgr nauk politycznych; Instytut Nauk Politycznych WDiNP UW), prawnik (2003; mgr prawa; Wydział Prawa i Administracji UW), adiunkt. W latach 2008-2015 kierownik zaocznych studiów bezpieczeństwa wewnętrznego (I i II stopnia) realizowanych przez INP WDiNP UW. W latach 2009-2011 opiekun uczelnianej organizacji studenckiej Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 2015 r. ekspert Ośrodka Analiz Politologicznych UW. Od 2016 r. członek rady naukowej ,,Securo. Czasopismo Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

Zainteresowania badawcze

Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa; stany nadzwyczajne; zarządzanie kryzysowe.

Jednostka

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego

3 ostatnie publikacje:

M. Brzeziński, Bezpieczeństwo jako wartość konstytucyjna, Warszawa, 2019.

M. Brzeziński, Odrębność stanu wojennego od pozostałych stanów nadzwyczajnych, ,,Studia Politologiczne”, 2018 nr 49, s. 140-155.

M. Brzeziński, Wybrane zasady stanów nadzwyczajnych w konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. – uwagi de lege lata i de lege ferenda, ,,Studia Politologiczne”, 2017 nr 45, s. 276-286.

X