Godlewska-Szyrkowa Justyna dr

Godlewska-Szyrkowa Justyna

dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – Ph.D. in Humanities in the field of Political Science, Vice Dean for Students Affairs at the Faculty of Political Science and International Studies.

Research interests

Issues of international migration and immigration policy; Education and the situation of the graduate on the labor market.

Unit

Department of Labor System and Labor Market

Recent publications:

J. Godlewska, Pomiędzy edukacją zawodową a rynkiem pracy –przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu młodzieży, Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska–wspólnie budujemy Europę Socjalną”, 2014.

J. Godlewska, Czy nauka o polityce społecznej potrzebuje krytyki feministycznej?, “Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, 2013 nr 22, s. 115-129.

X