Heidrich Dorota dr

Heidrich Dorota

dr hab. Dorota Heidrich Ph.D. of Political Sciences (2004), research and didactic worker at the Faculty of Political Science and International Studies of the University of Warsaw, in 2016-2019 deputy director of the Institute of International Relations at Sichuan University in China and Ruhr-Universität Bochum in Germany. From 2020, the Dean’s Plenipotentiary of the Faculty of Political Science and International Studies at the University of Warsaw for the development of English-speaking studies. Author of scientific articles, chapters in collective works and books on the issues of forced migration, transitional period justice, the responsibility of individuals for international crimes and international organizations.

Research interests

Forced migration (refugees and IDPs); transitional justice; international organizations (including INGOs); theoretical issues related to the diffusion and internalization of standards in the international community.

Unit

Department of Diplomacy and International Institutions

3 recent publications:

D. Heidrich, Mechanizmy sprawiedliwości okresu przejściowego w stosunkach międzynarodowych: studium przypadku Kosowa, Warszawa, 2019.

D. Heidrich, J. Nakonieczna-Bartosiewicz, Współczesne wyzwania w zakresie ochrony uchodźców w Unii Europejskiej i w Australii, [w:] Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka, (red.) H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek, Lublin, 2018, s. 203-226.

D. Heidrich, J. Nakonieczna-Bartosiewicz, Analiza wpływu i znaczenia aktorów transnarodowych poprzez model bumerangu: studium przypadku działań Amnesty International wobec kryzysu migracyjnego w Europie, “Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, 2017 nr 4, s. 109-133.

X