Heidrich Dorota dr

Heidrich Dorota

dr hab. Dorota Heidrich – doktor nauk o polityce (2004), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, w latach 2016-2019 zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Wykładowca w Sichuan University w Chinach oraz Ruhr-Universität Bochum w Niemczech. Od 2020 roku Pełnomocnik Dziekana WNPiSM UW ds rozwoju kierunków anglojęzycznych. Autorka artykułów naukowych, rozdziałów w pracach zbiorowych i książek dotyczących problematyki przymusowych migracji, sprawiedliwości okresu przejściowego, odpowiedzialności jednostek za zbrodnie międzynarodowe oraz organizacji międzynarodowych.

Zainteresowania badawcze

Migracje przymusowe (uchodźcy i IDPs); transitional justice; organizacje międzynarodowe (w tym INGOs); zagadnienia teoretyczne powiązane z dyfuzją i internalizacją norm w społeczności międzynarodowej.

Jednostka

Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych

3 ostatnie publikacje:

D. Heidrich, Mechanizmy sprawiedliwości okresu przejściowego w stosunkach międzynarodowych: studium przypadku Kosowa, Warszawa, 2019.

D. Heidrich, J. Nakonieczna-Bartosiewicz, Współczesne wyzwania w zakresie ochrony uchodźców w Unii Europejskiej i w Australii, [w:] Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka, (red.) H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek, Lublin, 2018, s. 203-226.

D. Heidrich, J. Nakonieczna-Bartosiewicz, Analiza wpływu i znaczenia aktorów transnarodowych poprzez model bumerangu: studium przypadku działań Amnesty International wobec kryzysu migracyjnego w Europie, “Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, 2017 nr 4, s. 109-133.

X