Krencik Agata mgr

Krencik Agata

mgr Agata Krencik – M.A. in economics (1985), research and didactic worker at the Faculty of Political Sciences and International Studies of the University of Warsaw, in 2010-2019 head of studies in the fields of social policy and labour market organization, as well as head of postgraduate studies in the field of the labour market with the specialization Employment Agency, and postgraduate studies in Vocational and Educational Counselling. In the years 1990 – 1999 research and didactic worker at the Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw.

Research interests

Economic aspects of social policy, managing labour resources in an organization, career counseling, economic policy.

Unit

Department of Labor System and Labor Market

Recent publications:

A. Krencik, J. Supińska, Reformy wprowadzające mechanizmy rynkowe do polityki społecznej, [w:] Polityka społeczna, (red.) G. Firlit-Fesnak, J. Męcina, Warszawa, 2018, s. 493-508.

A. Krencik, Dochody gospodarstw domowych, [w:] Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, (red.) M. Duszczyk, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski, Warszawa, 2015, s. 140-156.

A. Krencik, J. Supińska-Modzelewska, Reformy wprowadzające mechanizmy rynkowe do polityki społecznej, [w:] Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, (red.) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa, 2007.

X