Krencik Agata mgr

Krencik Agata

mgr Agata Krencik – mgr ekonomii (1985), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW,  w latach 2010-2019 kierownik studiów na kierunkach: polityka społeczna i organizowanie rynku pracy, a także kierownik studiów podyplomowych w Zakresie Rynku Pracy o specjalności Doradztwo Zawodowe i Pośrednictwo Pracy, oraz studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne. W latach 1990 – 1999 pracownik naukowo – dydaktyczny WNE UW.

Zainteresowania badawcze

Ekonomiczne aspekty polityki społecznej, gospodarowanie zasobami pracy w organizacji, doradztwo zawodowe, polityka gospodarcza.

Jednostka

Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy

3 ostatnie publikacje:

A. Krencik, J. Supińska, Reformy wprowadzające mechanizmy rynkowe do polityki społecznej, [w:] Polityka społeczna, (red.) G. Firlit-Fesnak, J. Męcina, Warszawa, 2018, s. 493-508.

A. Krencik, Dochody gospodarstw domowych, [w:] Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, (red.) M. Duszczyk, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski, Warszawa, 2015, s. 140-156.

A. Krencik, J. Supińska-Modzelewska, Reformy wprowadzające mechanizmy rynkowe do polityki społecznej, [w:] Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, (red.) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Warszawa, 2007.

X