Niedziński Tomasz dr hab.

Niedziński Tomasz

dr hab. Tomasz Niedziński – Ph.D. with habilitation, researcher and lecturer at the Faculty of Political Science and International Studies of the University of Warsaw, legal advisor from 2010-2017, disciplinary spokesman at the District Chamber of Legal Advisers, from 2017, member of the District Chamber of Legal Advisers, member the editorial board of the quarterly “International Private Law”. Author of several monographs and over 100 articles.

Unit

Department of Labor System and Labor Market

Recent publications:

T. Niedzińśki, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Warszawa, 2018.

T. Niedzińśki, Pisma i umowy z zakresu prawa pracy (materialnego i procesowego) z objaśnieniami, Warszawa, 2018.

T. Niedzińśki, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, komentarz, Warszawa, 2011.

X