Niedziński Tomasz dr hab.

Niedziński Tomasz

dr hab. Tomasz Niedziński – doktor nauk prawnych, doktor habilitowany, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, radca prawny od 2010-2017 r., rzecznik dyscyplinarny Przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych, od 2017 r., członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Prawo Prywatne Międzynarodowe”. Autor kilku monografii i ponad 100 artykułów.

Jednostka

Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy

3 ostanie publikacje:

T. Niedzińśki, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Warszawa, 2018.

T. Niedzińśki, Pisma i umowy z zakresu prawa pracy (materialnego i procesowego) z objaśnieniami, Warszawa, 2018.

T. Niedzińśki, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, komentarz, Warszawa, 2011.

X