Potocki Przemysław dr

Potocki Przemysław

dr Przemysław Potocki – Ph.D. in Political Sciences (2007), research and didactic worker at the Faculty of Political Science and International Studies of the University of Warsaw. He cooperates with the Open University of the University of Warsaw. He conducted, among others, the research project “Cybersecurity specialists in the Polish financial sector: recruitment criteria, working conditions, career development prospects” (2018/2019), research project on the needs of seniors at the local level (2018). Experience in the marketing research sector. Author of expert opinions in the field of political marketing. Member of the Scientific Council of the Historical Museum of Skierniewice. Co-worker of think tanku Foundation for European Progressive Studies (FEPS). Co-founder of the Ignacy Daszyński Centre.

Research interests

Labour market in the information society; relations between a democratic society and capitalism; information processes in politics.

Unit

Department of Labor System and Labor Market

Recent publications:

P. Potocki, Kościół katolicki w Polsce po 1989 r. w kontekście badań opinii publicznej (wybrane aspekty), [w:] Konkordat polski 1993, (red.) P. Borecki, Cz. Janik, M. Winiarczyk-Kossakowska, Warszawa, 2019, s. 97-113.

P. Potocki, Monitoring napięć i konfliktów etnicznych i religijnych na Kaukazie Północnym w latach 2001–2016 – aktywność wybranych think tanków, [w:] Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo, (red.) T. Bodio, Warszawa, 2017, s. 397-426.

P. Potocki, Eksperci w polskim dyskursie publicznym po roku 1989: wybrane aspekty, [w:] Politologii model krytyczny, (red.) M. Mikołajczyk, M. Karwat, Kraków, 2017.

X