Potocki Przemysław dr

Potocki Przemysław

dr Przemysław Potocki – doktor nauk o polityce (2007), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Współpracuje z Uniwersytetem Otwartym UW. Realizował m.in. projekt badawczy „Specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa w polskim sektorze finansowym: kryteria rekrutacyjne, warunki pracy, perspektywy rozwoju zawodowego” (2018/2019), projekt badawczy dotyczący potrzeb seniorów na poziomie lokalnym (2018). Doświadczenie w sektorze badań marketingowych. Autor ekspertyz zakresu marketingu politycznego. Członek Rady Naukowej Muzeum Historycznego Skierniewic. Współpracownik think tanku Foundation for European Progressive Studies (FEPS). Współzałożyciel fundacji Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.

Zainteresowania badawcze

Rynek pracy w społeczeństwie informacyjnym; relacje między społeczeństwem demokratycznym i kapitalizmem; procesy informacyjne w polityce.

Jednostka

Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy

3 ostatnie publikacje:

P. Potocki, Kościół katolicki w Polsce po 1989 r. w kontekście badań opinii publicznej (wybrane aspekty), [w:] Konkordat polski 1993, (red.) P. Borecki, Cz. Janik, M. Winiarczyk-Kossakowska, Warszawa, 2019, s. 97-113.

P. Potocki, Monitoring napięć i konfliktów etnicznych i religijnych na Kaukazie Północnym w latach 2001–2016 – aktywność wybranych think tanków, [w:] Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo, (red.) T. Bodio, Warszawa, 2017, s. 397-426.

P. Potocki, Eksperci w polskim dyskursie publicznym po roku 1989: wybrane aspekty, [w:] Politologii model krytyczny, (red.) M. Mikołajczyk, M. Karwat, Kraków, 2017.

X