Regulska-Ingielewicz Barbara

Regulska-Ingielewicz Barbara dr

Regulska-Ingielewicz Barbara

dr Barbara Regulska-Ingielewicz – Ph.D. in political science for her dissertation “Polityka proeksportowa Stanów Zjednoczonych Ameryki. Rola szczebla federalnego i stanowego.” She works at the Faculty of Political Science and International Studies as assistant professor. Since 2021, she is secretary of the editorial board for the “Stosunki Międzynarodowe-International Relations” journal. She has participated in many conferences both in Poland and abroad, including in the United States.

Research interests
US economic and internal policy, international trade policy, international business, corporate strategies, international climate regime and its implications for the respective countries.

Unit

Department of Regional and Global Studies

Recent publications:

3 ostatnie publikacje:

B. Regulska-Ingielewicz, Rola szczebla federalnego i stanowego w kształtowaniu amerykańskiej polityki handlowej po przyjęciu Narodowej Inicjatywie Eksportowej, Studia Politologiczne, vol. 55, 2020.

B. Regulska-Ingielewicz, Mocarstwowość ekonomiczna Wielkiej Brytanii. Rola londyńskiego City w budowaniu przestrzeni geoekonomicznej, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, vol. 54, nr 4, 2019.

B. Regulska-Ingielewicz, Stany Zjednoczone w międzynarodowym systemie handlowym: między ideą wolnego handlu a ekonomicznym nacjonalizmem, (red.) A. Mania, P. Bajor, T. Pugacewicz, A. Wyrwisz, [w:] Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją, 2018.

X