Regulska-Ingielewicz Barbara

Regulska-Ingielewicz Barbara dr

Regulska-Ingielewicz Barbara

dr Barbara Regulska-Ingielewicz – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o politycena podstawie rozprawy doktorskiej „Polityka proeksportowa Stanów Zjednoczonych Ameryki. Rola szczebla federalnego i stanowego”. Adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i
Studiów Międzynarodowych. Od 2021 roku Sekretarz Redakcji czasopisma „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”. Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych m.in. w Stanach Zjednoczonych.

Zainteresowania badawcze
polityka gospodarcza i wewnętrzna Stanów Zjednoczonych, międzynarodowa polityka handlowa, biznes międzynarodowy, strategie przedsiębiorstw, międzynarodowy reżim klimatyczny i jego implikacje dla gospodarki poszczególnych państw

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje:

B. Regulska-Ingielewicz, Rola szczebla federalnego i stanowego w kształtowaniu amerykańskiej polityki handlowej po przyjęciu Narodowej Inicjatywie Eksportowej, Studia Politologiczne, vol. 55, 2020.

B. Regulska-Ingielewicz, Mocarstwowość ekonomiczna Wielkiej Brytanii. Rola londyńskiego City w budowaniu przestrzeni geoekonomicznej, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, vol. 54, nr 4, 2019.

B. Regulska-Ingielewicz, Stany Zjednoczone w międzynarodowym systemie handlowym: między ideą wolnego handlu a ekonomicznym nacjonalizmem, (red.) A. Mania, P. Bajor, T. Pugacewicz, A. Wyrwisz, [w:] Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją, 2018.

X