Regulska-Ingielewicz Barbara

Regulska-Ingielewicz Barbara dr

Regulska-Ingielewicz Barbara

dr Barbara Regulska-Ingielewicz

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje:

B. Regulska-Ingielewicz, Stanley Hoffmann, Stosunki międzynarodowe: amerykańska nauka społeczna, [w:] Stosunki międzynarodowe. Antologia tekstów źródłowych. Tom 1: Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, (red.) A. Wojciuk, H. Schreiber, Warszawa, 2018, s. 268-288.

B. Regulska-Ingielewicz, Zmiany w przestrzennej alokacji kapitału produkcyjnego na świecie (FDI) – studium przypadku Stanów Zjednoczonych, [w:] Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, (red.) M. F. Gawrycki, E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba, Warszawa, 2016, s. 115-124.

B. Regulska-Ingielewicz, Partnerstwo Transpacyficzne jako nowa formuła integracji gospodarczej w regionie Azji i Pacyfiku, [w:] Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015: ciągłość i zmiana w regionalnym systemie międzynarodowym, (red.) A. Jarczewska, J. Zajączkowski, Warszawa, 2016, s. 538-557.

X