Słomka Tomasz dr hab.

Słomka Tomasz

dr hab. Tomasz Słomka, prof. ucz. – Ph.D. with a habilitation in social sciences in the field of political sciences (2014), doctor of humanities in the field of political sciences (2014), research and didactic worker at the Faculty of Political Sciences and International Studies of the University of Warsaw. In 2005-2016, he was the head of studies in the fields of political science and internal security, in 2016-2019, the deputy director of the Institute of Political Sciences of the University of Warsaw and the head of the Department of Political Systems of the Institute of Political Sciences of the University of Warsaw. Member of the editorial board (thematic editor) of the “Political Preferences” magazine, member of the scientific council of the “Society and Politics” magazine.

Research interests

The constitution and contemporary constitutionalism, the political system of Poland, the institution of the contemporary head of state, constitutional security.

Unit

Department of Political Systems

Recent publications:

T. Słomka (red.), Demokracja konstytucyjna w Polsce, Warszawa, 2019.

T. Słomka, Stan demokracji konstytucyjnej w Polsce na tle modelu transformacji systemowej, [w:] Demokracja konstytucyjna w Polsce, (red.) T. Słomka, Warszawa, 2019, s. 15-39.

T. Słomka, M. Ilnicki, Współczesny rozwój polityk sektorowych na przykładzie polityki transportowej jako pole dla badań politologicznych, “Społeczeństwo i Polityka : pismo edukacyjne”, 2019 nr 2, s. 9-25.

X