Słomka Tomasz dr hab.

Słomka Tomasz

plen

dr hab. Tomasz Słomka, prof. ucz. – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2014), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2014), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W latach 2005-2016 kierownik studiów na kierunkach politologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, w latach 2016-2019 zastępca dyrektora Instytutu Nauk Politycznych UW oraz kierownik Zakładu Systemów Politycznych INP UW. Członek redakcji (redaktor tematyczny) pisma „Political Preferences”, członek rady naukowej pisma „Społeczeństwo i Polityka”.

Zainteresowania badawcze

Konstytucja i konstytucjonalizm współczesny, system polityczny Polski, instytucja współczesnej głowy państwa, bezpieczeństwo konstytucyjne.

Jednostka

Katedra Systemów Politycznych

3 ostatnie publikacje

T. Słomka (red.), Demokracja konstytucyjna w Polsce, Warszawa, 2019.

T. Słomka, Stan demokracji konstytucyjnej w Polsce na tle modelu transformacji systemowej, [w:] Demokracja konstytucyjna w Polsce, (red.) T. Słomka, Warszawa, 2019, s. 15-39.

T. Słomka, M. Ilnicki, Współczesny rozwój polityk sektorowych na przykładzie polityki transportowej jako pole dla badań politologicznych, „Społeczeństwo i Polityka : pismo edukacyjne”, 2019 nr 2, s. 9-25.

X