Ziółkowski Jacek dr hab.

Ziółkowski Jacek

plen

dr hab. Jacek Ziółkowski – employed as an Assistant Professor [Adiunkt] at the Department of Political Theory and Political Thought, author of publications on political theory, social engineering, specificity of political authorities, methods of influence in politics, role of hostility in political life.

Research interests

Political theory, social engineering and political propaganda, problematic of forms and tools of political influence and political participation.

Unit

Department of Political Theory and Political Thought

Recent publications:

J. Ziółkowski, Autorytet polityczny: geneza, ewolucja, symptomy kryzysu, Warszawa, 2012.

J. Ziółkowski, Wrogość w stosunkach politycznych. Modelowa analiza funkcjonalna, Warszawa, 2013.

J. Ziółkowski, Syndrom oblężonej twierdzy, Warszawa, 2019.

X