Ziółkowski Jacek dr hab.

Ziółkowski Jacek

dr hab. Jacek Ziółkowski –  zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej, autor publikacji z zakresu teorii polityki, socjotechniki, specyfiki autorytetów politycznych, metod oddziaływania w polityce, roli wrogości w życiu politycznym.

Zainteresowania badawcze

Teoria polityki, socjotechnika i propaganda polityczna, problematyka form i narzędzi wpływu politycznego oraz partycypacja polityczna.

Jednostka

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

3 ostatnie publikacje:

J. Ziółkowski, Autorytet polityczny: geneza, ewolucja, symptomy kryzysu, Warszawa, 2012.

J. Ziółkowski, Wrogość w stosunkach politycznych. Modelowa analiza funkcjonalna, Warszawa, 2013.

J. Ziółkowski, Syndrom oblężonej twierdzy, Warszawa, 2019.

X