Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej

plen

KATEDRA PRAWA I INSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ

Obszary badań:

 • prawny i instytucjonalny wymiar funkcjonowania UE;
 • równowaga i nierównowaga w systemie instytucjonalnym UE;
 • państwo członkowskie w systemie prawnym i instytucjonalnym UE;
 • aktorzy państwowi i niepaństwowi w UE;
 • rola komunikowania politycznego w funkcjonowaniu instytucji UE;
 • instytucje UE wobec polityki Partnerstwa Wschodniego;
 • polityka europejska państw Grupy Wyszehradzkiej.
Wybrane publikacje:

K.A. Wojtaszczyk, Integracja europejska z perspektywy polskiej racji stanu, [w:] Racja stanu Polski w Unii Europejskiej, red. S. Domaradzki, V. Zheltovskyy, Warszawa 2020, Aspra-JR.

K.A. Wojtaszczyk, Problemy warsztatowo-metodologiczne w ubieganiu się o stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o polityce, [w:] Studia metodologiczne z nauk społecznych, red. J. Sielezin, Wrocław 2018, Arboretum.

  P. Tosiek, The Prospects for Institutional Reforms of the European Union: a Liberal Intergovernmentalist Perspective, “Serbian Political Thought” 2020, t. 68, nr 2, s. 141-163.

  P. Tosiek, Member State in the Decision-Making System of the European Union. The Example of Poland, Lublin 2018, Wydawnictwo UMCS.

J.F. Czub, The Influence of Populism on the Development of Non-State Actors in the European Union, “Serbian Political Thought” 2020, t. 70, nr 4, s. 27-43.

J.F. Czub, Hybrydowy model funkcjonowania grup interesu w Unii Europejskiej, Warszawa 2018, Aspra-JR.

T. Kownacki, Parlament Europejski jako przedmiot badań naukowych, [w:] Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, red. A. Nitszke, J.J. Węc, Kraków 2019, Księgarnia Akademicka.

  I.Popiuk-Rysińska, Komisja Europejska – między administrowaniem a polityzacją, [w:] Integracja, polityka zagraniczna, praworządność. Wyzwania dla Polski współczesnej, red. E. Mreńca, Warszawa 2019, Vizja Press.

I. Popiuk-Rysińska, Kwestie suwerenności Polski w organizacjach międzynarodowych, “Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2018, nr 1, s. 133-161.

P.Wawrzyk, Sądy cywilne w procesie integracji europejskiej, Warszawa 2011, Aspra-JR.

A.Wierzchowska,Działania i stanowiska Parlamentu Europejskiego VIII kadencji wobec kwestii ustrojowych UE, [w:] Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, red. A. Nitszke, J.J. Węc, Kraków 2019, Księgarnia Akademicka.

K. Boiret, Demokracja w wymiarze europejskim i międzynarodowym, [w:] Demokracja. Istota, idee, cele i ich realizacja, red. K. Wojtaszczyk, J. Nadolska, Ł. Zamęcki, Warszawa 2018, Aspra-JR.

S. Domaradzki, Opportunistic Legitimisation and De-Europeanisation as a Reverse Effect of Europeanisation, “Global Discourse” 2019, t. 9, nr 1, s. 221-244.

S. Domaradzki, M. Khvostova, D. Pupovac, Karel Vasak’sGenerations of Rights and the Contemporary Human Rights Discourse,“Human Rights Review” 2019, nr 20, s. 423-443.

  V. Zheltovskyy, European Integration Processes in Post-Euromaidan Ukraine: In Search for Scenarios, “Online Journal Modelling the New Europe” 2020, nr 2, s. 72-92.

V. Zheltovskyy, Self-Governance in Ukraine: Origin, Evolution and Perspectives, Pułtusk 2019, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.

Współpraca instytucjonalna

Katedra jest koordynatorem grantu Erasmus+ pt. Rediscovering „New Europe” – On-Wheels Summer School for Balkan/Central and Eastern Europe Trans-Border History and Politics, którego realizatorami są także:

 • Universitatea Transilvania din Brasov (Rumunia);
 • Sveuciliste u Zagrebu (Chorwacja);
 • Univerzitet u Beogradu (Serbia);
 • Pax Rhodopica Foundation (Bułgaria).

Współpraca publikacyjna Katedry obejmuje właściwe jednostki następujących uniwersytetów:

 • Uniwersytet Europejski w Kijowie (Ukraina);
 • Uniwersytet w St. Petersburgu (Rosja).

Współpraca badawcza i konferencyjna obejmuje właściwe jednostki następujących uniwersytetów:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza;
 • Uniwersytet Wrocławski;
 • Uniwersytet Śląski;
 • Uniwersytet Szczeciński;
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski;
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Pracownicy Katedry są członkami Team Europe – zespołu ekspertów Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

X