3-miesięczne praktyki absolwenckie w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Internship in Coimbra, Portugal
January 31, 2020

Szanowni Studenci,

informujemy o 3-miesięcznych praktykach absolwenckich w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Praktyki trwają od 1 kwietnia do końca czerwca b.r.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj:  https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/992EBCBA-ED5E-4FEB-A9F1-65B94AF8F9C2/1505693/FE.pdf

X