Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych

plen

KATEDRA DYPLOMACJI I INSTYTUCJI MIĘDZYNARODOWYCH

Obszary badawcze w ramach Katedry

Szeroko rozumiane badania obszarów współczesnej dyplomacji oraz instytucji międzynarodowych w tym zwłaszcza ONZ, UE, Rady Europy. Katedra merytorycznie koordynuje i współtworzy  specjalność Dyplomacja współczesna w ramach studiów II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe.

Szczegółowe obszary badań:

 • prawo dyplomatyczne i konsularne
 • obszary współczesnej dyplomacji w tym zwłaszcza problematyka dyplomacji publicznej
 • kwestie dotyczące funkcjonowania współczesnych instytucji i organizacji międzynarodowych, w tym stosunki między organizacjami międzynarodowymi
 • problematyka związana z integracją europejską, zagadnienia dotyczące funkcjonowania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
 • problematyka dotycząca międzynarodowych stosunków kulturalnych, w tym zwłaszcza działalność organizacji międzynarodowych  w sferze kultury, polityka kulturalna Rady Europy
 • polityka zagraniczna wybranych państw i relacje dwustronne w tym zwłaszcza: polityka zagraniczna Niemiec, relacje polsko – niemieckie; polityka zagraniczna Hiszpanii, relacje polsko-hiszpańskie
 • historia Ameryki Łacińskiej i Karaibów, stosunki międzynarodowe na zachodniej półkuli; kultura, dyplomacja i prawo na zachodniej półkuli.
 • stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim, polityka wewnętrzna i zagraniczna Rosji, polityka energetyczna Rosji, europejskie i międzynarodowe prawo gospodarcze.
 • państwa neutralne w stosunkach międzynarodowych,
 • Australia w stosunkach międzynarodowych
 • migracje przymusowe (uchodźcy i IDPs); transitional justice; organizacje pozarządowe; zagadnienia teoretyczne powiązane z dyfuzją i internalizacją norm w społeczności międzynarodowej
 • teoria i metodologia badania stosunków międzynarodowych; Potęgometria, geopolityka, studia strategiczne; Ekonomika bezpieczeństwa; Prakseologia i zarządzanie

Wybrane  instytucje z którymi Katedra współpracuje naukowo, dydaktycznie i organizacyjnie:

Polskie Przedstawicielstwo przy ONZ w Genewie

University of Geneva

University of Zurych

University of Bonn

Fundacja HumanDoc

Univesidad CEU San Pablo do Madrid

 

Wybrane publikacje w ramach Katedry

D. Popławski, Foundations of the Good Neighbourhood Policy of the Republic of Poland, [w:] K.P. Marczuk (red.), Good Neighbourhood Treaties of Poland: Political, Security and Social Relations, Cham: Palgrave Macmillan 2019, s. 9-23.

D. Popławski, The Role of Good Neighbourhood Treaties in Polish Foreign Policy, [w:] Małgorzata Mizerska-Wrotkowska José Luis Orella Martínez ed., Poland and Spain – Border Countries of the European Union, Schedas Madrid 2021

D. Popławski, Neutrality in Austria’s Foreign and Security Policy after the Cold War, Studia Europejski”, 2/2020.

F. Gawrycki, Historia Małych Antyli, Warszawa, 2019.

F. Gawrycki, Historia Trynidadu i Tobago, Warszawa, 2019.

F. Gawrycki, Historia Malwinów/Falklandów, Warszawa, 2018.

M. Sułek, Łukasz Kiczma, Potęga państw 2020. Rankingi potęgometryczne, Powermetric Research Network, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2020.

M. Sułek, Ł. Kiczma, National Power Rankings of Countries 2020, Powermetric Research Network, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warsaw 2020.

M. Sułek, Measurement of nationalpower – a powermetric model, „Przegląd Geopolityczny” 2020, nr 32.

D. Heidrich, Mechanizmy sprawiedliwości okresu przejściowego w stosunkach międzynarodowych: studium przypadku Kosowa, Warszawa, 2019.

D. Heidrich, J. Nakonieczna-Bartosiewicz, Współczesne wyzwania w zakresie ochrony uchodźców w Unii Europejskiej i w Australii, [w:] Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka, (red.) H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek, Lublin, 2018, s. 203-226.

D. Heidrich, J. Nakonieczna-Bartosiewicz, Analiza wpływu i znaczenia aktorów transnarodowych poprzez model bumerangu: studium przypadku działań Amnesty International wobec kryzysu migracyjnego w Europie, “Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, 2017 nr 4, s. 109-133.

J. Starzyk-Sulejewska, M. Haliżak, T. Łoś-Nowak, A. Potyrała, (red.), Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918 – 2018, Warszawa, 2019.

J. Starzyk-Sulejewska, The maindeterminants of the EuropeanUnion’s influence in the United Nations, [w:] Global Politics in the 21st Century: BetweenRegionalCooperation and Conflict, (red.) A. Mania, M. Grabowski, T. Pugacewicz, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2019, s. 235-256.

J. Starzyk-Sulejewska, Ewolucja stosunków między Unią Europejską i ASEAN, “Stosunki Międzynarodowe”, 2018 nr 4, s. 23-47.

K.P. Marczuk,  (2019), Good Neighbourhood Treaties of Poland: Political, Security and Social Relations. Cham: Palgrave Macmillan. doi: 10.1007/978-3-030-12615-5

K.P. Marczuk, Modern Diplomats as Civil Servants: Capabilities, Competencies, and Education – A Case Study of the Foreign Service in Poland. In H. Sullivan, H. Dickinson, H. Henderson H. (Eds.), The Palgrave Handbook of the Public Servant. Cham: Palgrave Macmillan. (First online). doi: 10.1007/978-3-030-03008-7_42-1

K.P. Marczuk, Hyelim Lee, S. Głuch (2021), Distant Partners: The Coverage of the Koreas in Poland, Journal of Contemporary Eastern Asia (forthcoming).

M. Mizerska-Wrotkowska, J.L. OrellaMartínez (red.), Poland and Spain – BorderCountries of the European Union, Schedas, Madrid 2021.

M. Mizerska-Wrotkowska, Polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1788-1986: od marginalizacji do integracji, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2019.

M. Mizerska-Wrotkowska, Las seccionesbilingüescomoherramientaimportante en la promoción de la lengua y la culturaespañola en Polonia, “Aportes. Revista de Historia Contemporánea” nr 95/2017, año XXXII (n°3), s. 7-45.

S. Gardocki (red.), Problemy polityczne i społeczne współczesnej Azji, Warszawa, 2017.

S. Gardocki (red.), Partnerzy, rywale: współpraca i rywalizacja państw azjatyckich, Warszawa, 2018.

S. Gardocki, R. Ożarowski (red.), Religion, Society and EconomicIssues in the Islamic World, Gdańsk, 2017.

P. Marcinkowska, The EU as a Global Player in Times of Crises – Challenges and Limitations, [w:] Global Politics in the 21st Century. BetweenRegionalCooperation and Conflict, (red.) A. Mania, M. Grabowski, T. Pugacewicz, Berlin, 2019, s. 257-272.

P. Marcinkowska, Problemy bezpieczeństwa w sąsiedztwie UE-implikacje dla Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, [w:] Meandry współczesnego bezpieczeństwa. Między regionalizacją a globalizacją, (red.) A. Gruszczak, Kraków, 2018, s. 53-63.

P. Marcinkowska, Rola WPZiB w ramach stosunków zewnętrznych UE w kontekście polityki Unii wobec państw sąsiedzkich, [w:] Badanie polityki zagranicznej państwa. Wymiar europejski, (red.) M. Pietrasik, J. Ciesielska-Klikowska, S. Kosmynka, Warszawa, 2017, s. 171-186.

Sz. Kardaś, R. Dragneva, L. Delcour, M. Jaroszewicz, C. Ungureanu, How Bilateral, Regional and International RegimesShape the Extent, Significance and Nature of Interdependencies, “EU-Strat Working Paper”, 2018 nr 8.

Sz. Kardaś, Znaczenie członkostwa w UE dla bezpieczeństwa energetycznego RP, „Sprawy Międzynarodowe”, 2018 nr 3, s. 243-260.

Sz. Kardaś, NordStream 2 w polityce energetycznej Rosji, „Sprawy Międzynarodowe”, 2018 nr 4, s. 93-111.

A. Budziszewska, From culturalization of humanrights law to the right to the culture, [w:] Human rights: actuality and newperspectives, (red.) B. Miudo, Portugalia, 2015, s. 43-54.

A. Budziszewska, H.Schreiber, W stronę prawa do kultury, [w:] Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego. 60 lat Konwencji haskiej i 15 lat jej protokołu II, (red.) E. Mikos-Skuza, Warszawa, 2015, s. 63-85.

A. Budziszewska, A. Bógdał-Brzezińska, Tożsamość narodowa I międzynarodowa w kontekście polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Ujęcie konstruktywistyczne, “Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 2011 nr 4, s. 124-141.

Matura z wos-u coraz bliżej, dlatego z ogromną radością ogłaszamy kolejną edycję „WNPiSM uczy WOS-u nocą”. Jest to jedyny w swoim rodzaju maturalny kurs wos-u, który organizujemy już 16 raz!

Dwudniowy kurs obejmujący wszystkie najważniejsze tematy pozwoli Ci na szybką i efektywną powtórkę materiału przed egzaminem.

Unikatowa możliwość wieczorno-nocnej nauki na kampusie głównym, z pewnością dodatkowo zmotywuje Cię do nauki i stworzy niepowtarzalną atmosferę!

Kto będzie obecny?

 • Wykładowcy WNPiSM UW o europejskiej renomie powtórzą z Wami najważniejsze zagadnienia potrzebne na maturze z WOS-u
 • Spotkacie się z przedstawicielami Samorządu Studentów, którzy wprowadzą Was w studencki klimat

Miejsce kursu:

 • Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus centralny UW)

Termin:

 • 23.04.2024 20:00-02:00
 • 24.04.2024 20:00-02:00

UWAGA – OBOWIĄZUJE REJESTRACJA!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY WKRÓTCE

X