Katedra Polityk Unii Europejskiej

plen

KATEDRA POLITYK UNII EUROPEJSKIEJ

Obszary badań:

Katedra bada procesy integracyjne Unii Europejskiej, przede wszystkim w zakresie:

  1. polityki spójności;
  2. polityki konkurencji i funkcjonowania wspólnego rynku;
  3. polityki imigracyjnej;
  4. polityki klimatyczno-energetycznej;
  5. polityki zewnętrznej, w tym wizjach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (analiza roli mediów, w procesie legitymizacji i kontroli demokratycznej EPS);
  6. konsekwencji integracji Polski z Unią Europejską w kontekście społecznym, gospodarczym i politycznym, w tym pozycji negocjacyjnej Polski.

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Katedry jest teoria i praktyka wspólnych polityk UE (europeistyka sensu stricto). Analizowane są tu m.in. cele i priorytety integracji gospodarczej, społecznej i politycznej. Z uwagą śledzimy wysiłki na rzecz wypracowania wspólnej polityki zewnętrznej i sprawnego mechanizmu jej sprawowania. Badamy poparcie dla różnych polityk europejskich. Rozważamy strategie i koncepcje polityki gospodarczej UE, monitorujemy plany regulacyjne Unii Europejskiej. Interesujemy się procesem integracji w Europie przy uwzględnieniu kontekstu globalizacji.

W najbliższej przyszłości chcemy skoncentrować się na szczególnie palących problemach:

1.Integracji i dezintegracji w Europie, w tym:

– konsekwencji brexitu;

– roli mediów w procesie integracji/dezintegracji;

zróżnicowanej integracji w UE;

konsekwencji wynikających ze wzrastających w siłę ruchów populistycznych.

  1. Wpływie polityki spójności na kształt polityk regionalnych państw członkowskich.
  2. Wyzwaniach socjalnej Europy.
  3. Społecznym wymiarze szkolnictwa wyższego w UE.

Ufamy, że nasza działalność badawcza wzbogaca debatę na temat znaczenia i wpływu polityki UE zwłaszcza, że w naszym zespole są: pracownik administracji państwowej (prof. Jacek Czaputowicz), ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. europejskich i członek zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych dla dyscypliny naukowej nauki o polityce i administracji (dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW), wieloletni członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (dr hab. Krzysztof Szewior), członek zarządu Krajowej Izby Mediatorów Republiki Litewskiej (dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene) oraz wykonawca w projekcie: 'Developing knowledge-based European journalism relating to Europe’s neighbours’, realizowanym przez Kampus Natolin College of Europe a finansowanym ze środków Unii Europejskiej i członek e-jcn.eu/team (prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz).

Wybrane publikacje:

Jacek Czaputowicz, Teorie integracji europejskiej, Warszawa 2018.

Jacek Czaputowicz, Suwerenność, Warszawa 2018.

Jacek Czaputowicz, Marcin Kleinowski, The voting systems in the Council of the EU and the Bundesrat – What do they tell us about European Federalism?, w: „Perspectives on Federalism” tom 10 zeszyt 1, 2018.

Tomasz Grzegorz Grosse, Między federacją a konfederacją, w: „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 1(60) 2018.

Tomasz Grzegorz Grosse, Idee polityczne a rozwój polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, w: „The Review of European Affairs” tom 2 zeszyt 1, 2018.

Tomasz Grzegorz Grosse, The Crisis of European Integration in the Light of the Theories of Arnold Toynbee, w: Przegląd Zachodni”, wydanie specjalne 2018.

Tomasz Grzegorz Grosse, Changes in the EU single market in the aftermath of the crises, w: „Studia Polityczne” tom 47 zeszyt 3, 2018.

Marta Jas-Koziarkiewicz, EURANET PLUS – europejski głos w twoim domu. Radio w procesie europeizacji, Warszawa 2019.

Marta Jas-Koziarkiewicz, Polish young people about the presence of EU topics in the media, w: „Problemi dell’informazione” tom 44 zeszyt 1, 2019.

Marta Jas-Koziarkiewicz, Polish Opinion Weeklies About Brexit In 2015 And 2016, w: „On-line Journal Modelling the New Europe” tom 29, 2019.

Marta Jas-Koziarkiewicz, Kiedy wydarzenie może stać się newsem? Gatekeeping i selekcja źródeł informacji w komunikowaniu o Unii Europejskiej, w: „Zeszyty Prasoznawcze”  tom 2, 2017.

Renata Mieńkowska-Norkiene, Komunikowanie Unii Europejskiej w warunkach kryzysowych w świetle teorii podażowo-popytowej – przykład polskiej prezydencji w Radzie UE, w: Czachór Z., Jaskulski A. (red.), Polska polityka europejska. Wyzwania krajowe i międzynarodowe, Poznań 2019.

Renata Mieńkowska-Norkiene, Kobiety na szczytach władzy w Unii Europejskiej, w: Otto J., G. (red.), Kobiety w polityce. Studia i rozprawy, Warszawa 2019.

Jadwiga Nadolska, Europejski model społeczny wobec wyzwań globalizacji, demografii i kryzysu gospodarczego 2008+ , w:  Nadolska J., Walas T., Wojtaszczyk K. (red.), Z kim? Którędy? I dokąd? Dylematy integracyjne Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2018.

Jadwiga Nadolska, MoreEU project and its implementation in Poland , w: „Przegląd Europejski” Tom 43 zeszyt 1, 2017.

Ewa Stasiak-Jazukiewicz, Marta Jas-Koziarkiewicz, Przeciwdziałanie koncentracji mediów w wybranych państwach członkowskich i Unii Europejskiej – analiza rozwiązań prawnych, w: „Przegląd Politologiczny” tom 1, 2018.

Ewa Stasiak-Jazukiewicz, Marta Jas-Koziarkiewicz, Economic tools of media policy for the preservation of media pluralism: An analysis of solutions adopted in Austria, the Czech Republic, France, Germany and Italy, w: „Vestnik of Saint Petersburg University. International Relations” tom 11 zeszyt 4, 2018.

J. Męcina, K. Szewior, Współczesne społeczne wyzwania świata i Polski, Warszawa, 2021.

Krzysztof Szewior, Akredytacja w niemieckim szkolnictwie wyższym. Systemowe ujęcie zagadnienia, Warszawa 2019.

Krzysztof Szewior, Akredytacja w niemieckim szkolnictwie wyższym. Zarys zagadnienia, Warszawa 2019.

Krzysztof Szewior, Proces boloński – pomiędzy oczekiwaniem i środowiskowym rozczarowaniem, w: „Politeja. Pismo Wydziału  Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” zeszyt 3 (54), 2018.

Krzysztof Szewior, Uwarunkowania i doświadczenia społecznej odpowiedzialności uczelni w środowisku lokalnym w Polsce, w: „Myśl ekonomiczna i polityczna” tom 60, 2018.

Kontakt

ul. Krakowskie Przedmieście 3 (p. 205, 206)
T: +48 22 55 22 929
E: politykiue.wnpism@uw.edu.pl

Dyżury pracowników

Doktoranci

dr hab. Marta Jas-Koziarkiewicz:
Yunis Mir
Angelika Gieraś
Julia Dobrowolska
Daria Kantorska

dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene:
Aleksandra Polak,
Agata Rydzewska,
Hubert Taładaj

dr hab. Krzysztof Szewior:
Michał Goszczyński

dr hab. Marta Witkowska:
Marta Miedzińska
Aleksandra Kusztykiewicz-Fedurek
Dominika Czapla
Mateusz Gregorski

prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse:
Paulina Szczepańska
Filip Leśniewicz

X