Transferred lectures March 6, 2020 – room 223

Transferred lectures (March 5, 2020) – room 303
March 4, 2020
COVID-19 Announcemet
March 11, 2020

Dear Students,

I would like to kindly inform you that the lektures listed below are transferred once according to the following schedule:

March 6, 2020 – room 223

9:45-11:15 Konwersatorium językowe B2+ – dr Agnieszka Bejma – to room 303 – Gmach Audytoryjny WNPiSM;

11:30-13:00 Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej – dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska – to room 303 – Gmach Audytoryjny WNPiSM.

X