Recruitment to foreign study tour for students
October 19, 2022
dr Barbara Kratiuk’s office hours are cancelled
November 15, 2022

en

Od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023 wnioski o stypendium socjalne studentów Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych rozpatrywane są przez Biuro ds. Pomocy Materialnej, a nie koordynatora ds. stypendialnych. W związku z tym w sprawach dot. stypendium socjalnego prosimy kontaktować się z pracownikami Biura ds. Pomocy Materialnej.
Kontakt do BPM:
X