Katedra Studiów Wschodnich

plen

KATEDRA STUDIÓW WSCHODNICH

Obszary badań:

Utworzenie Katedry Studiów Wschodnich w 2019 roku było możliwe dzięki potencjałowi i dorobkowi naukowemu pracowników wydziału w zakresie badań wschodoznawczych, realizowanych w rozwiązanych instytutach – Stosunków Międzynarodowych, Nauk Politycznych i Europeistyki. Katedra kontynuuje badania politologiczne, prowadzone dotychczas przede wszystkim w ramach Zakładu Badań Wschodnich INP i Międzyinstytutowej Pracowni Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi, a dotyczące transformacji ustrojowej, przywództwa i elit politycznych, etnopolityki, geopolityki, stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Azji Centralnej i Kaukazu, Rosji, Białorusi i innych państw poradzieckich. Poza wskazanymi regionami studia wschodnie w ramach katedry obejmują także Europę Środkową i Bałkany.

Hasła opisujące działalność naukową katedry:

 1. Przemiany polityczne, społeczno-ekonomiczne i kulturowe w państwach poradzieckich.
 2. Przywództwo i elity władzy w Azji Centralnej i na Kaukazie.
 3. Etnopolityka, nacjonalizm i procesy narodotwórcze na obszarze poradzieckim i na Bałkanach.
 4. Tożsamość międzynarodowa państw Europy Wschodniej i Środkowej oraz Bałkanów.
 5. Rywalizacja geopolityczna na obszarze poradzieckim i na Bałkanach.
 6. Polityka wschodnia Polski.
 7. Rosja w systemie międzynarodowym.
 8. Problemy bezpieczeństwa w przestrzeni poradzieckiej i na Bałkanach.

Najważniejsze publikacje:

Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006, 421 s.

Wierzbicki A., Etnopolityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008, 489 s.

Bodio T. (red.), Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, , Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, 571 s.

Bieleń S., Skrzypek A. (red.), Rosja. Refleksje o transformacji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, 292 s.

Bodio T. (red.), Kaukaz: transformacja przywództwa i elit politycznych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, 351 s.

Bieleń S., Skrzypek A. (red.), Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2012, 222 s.

Bieleń S., Skrzypek A. (red.), Rosja: rozważania imperiologiczne, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, 263 s.

Bieleń S., Skrzypek A. (red.), Pamięć i polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich, współredakcja: Andrzej Skrzypek, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016, 238 s.

Bieleń S., Czas próby w stosunkach międzynarodowych. Miscellanea, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017, 387 s.

Bieleń S. (red.), Rewolucja w myśli i praktyce politycznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, 341 s.

Tymanowski J., Rola i znaczenie Republiki Białoruś we współczesnej Europie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, 245 s.

Bodio T. (red.), Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017, 601 s.

Wierzbicki A., Polish-Belarusian Relations. Between a Common Past and the Future, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2018, 204 s.

Wierzbicki A., „Rosja dla Rosjan”. Nacjonalizm rosyjski i etnopolityka, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, 473 s.

Raś M., Aktywność międzynarodowa regionów Federacji Rosyjskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2018, 425 s.

Bieleń S. (red.), Polityka wschodnia RP – między  fatalizmem geopolitycznym a klątwą niemocy,  Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2019, 441 s.

Babić M., Polityka bezpieczeństwa państw Bałkanów Zachodnich. Perspektywy i  zagrożenia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, 333 s.

Curanović A., Przeznaczeni do wielkości! Poczucie misji w polityce zagranicznej. Przypadek Rosji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, 284 s.

Zięba R., Poland’s Foreign and Security Policy. Problems of Compatibility with
the Changing International Order
, Springer, Cham 2020, 280 s.

Współpraca krajowa

Dotychczasowy dorobek naukowy Katedry powstawał we współpracy z uczelniami i ośrodkami badawczymi z kraju w postaci konferencji, seminariów i wspólnych publikacji. W przedsięwzięciach organizowanych przez pracowników katedry uczestniczyli badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu w Białymstoku i Polskiej Akademii Nauk.

Kontakt

ul. Krakowskie Przedmieście 3 (p. 200)
T: +48 22 55 22 929
E: studiawschodnie.wnpism@uw.edu.pl

Dyżury pracowników

Doktoranci

prof. dr hab. Tadeusz Bodio
Agnieszka Tomczyk

dr hab. Maciej Raś
Karolina Jędrzejewska
Przemysław Dałek
Karolina Hermann

dr hab. Alicja Curanović prof. ucz.
mgr Emil Chról, Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska UW, II rok
mgr Dawid Pietrusiak, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, I rok

Matura z wos-u coraz bliżej, dlatego z ogromną radością ogłaszamy kolejną edycję „WNPiSM uczy WOS-u nocą”. Jest to jedyny w swoim rodzaju maturalny kurs wos-u, który organizujemy już 16 raz!

Dwudniowy kurs obejmujący wszystkie najważniejsze tematy pozwoli Ci na szybką i efektywną powtórkę materiału przed egzaminem.

Unikatowa możliwość wieczorno-nocnej nauki na kampusie głównym, z pewnością dodatkowo zmotywuje Cię do nauki i stworzy niepowtarzalną atmosferę!

Kto będzie obecny?

 • Wykładowcy WNPiSM UW o europejskiej renomie powtórzą z Wami najważniejsze zagadnienia potrzebne na maturze z WOS-u
 • Spotkacie się z przedstawicielami Samorządu Studentów, którzy wprowadzą Was w studencki klimat

Miejsce kursu:

 • Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus centralny UW)

Termin:

 • 23.04.2024 20:00-02:00
 • 24.04.2024 20:00-02:00

UWAGA – OBOWIĄZUJE REJESTRACJA!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY WKRÓTCE

X